Symulacyjne aukcje dla OZE już od poniedziałku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (kap) | perkowska@apra.pl
15-07-2016,16:30 Aktualizacja: 15-07-2016,16:22
A A A

W najbliższy poniedziałek, 18 lipca ruszają symulacyjne aukcje dla producentów przynajmniej jednej aktywnej instalacji OZE. Zorganizuje je Urząd Regulacji Energetyki.

 

Drugi etap Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA) potrwa do 29 lipca. W ramach testów odbędą się cztery aukcje symulacyjne.

Jak podkreśla URE, przystąpić do nich będą mogli tylko wytwórcy posiadający co najmniej jedną aktywną instalację odnawialnego źródła energii, którą zgłoszono w pierwszym etapie testów IPA. Konkretnie chodzi o instalacje, dla których administrator systemu zaakceptował wniosek lub deklarację złożoną podczas wcześniejszego etapu. 

OZE, zielona energia, instalacje fotowoltaiczne, prąd, inwestycje w biurowcach, energia

Bez fotowoltaiki w nowoczesnym budownictwie ani rusz

Biurowiec przyjazny środowisku to obecnie wymóg prawny, sposób na efektywne pozycjonowanie projektu, ale także możliwość realnych oszczędności.    W obliczu nasilającej się konkurencji na rynku powierzchni biurowych...

Dla jednej instalacji OZE producent może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Może ona zostać zmodyfikowana lub wycofana pod warunkiem, że do zamknięcia sesji aukcji pozostanie więcej niż godzina.

Każda z ofert – podobnie jak w przypadku składania wniosków i deklaracji – musi zostać opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Prawidłowość złożonych podpisów na etapie testów nie będzie weryfikowana przez administratorów.

URE prosi też uczestników symulacyjnych aukcji, by nie przedkładali gwarancji bankowych i nie wpłacali kaucji mających ustanowić zabezpieczenie finansowe pozwalające na udział w aukcji.

Fikcyjne zabezpieczenia finansowe dla każdej „utworzonej” instalacji, na potrzeby przeprowadzenia aukcji symulacyjnych, zostały bowiem wprowadzone do systemu przez administratorów IPA i umożliwiają składanie ofert. 

ustawa odległościowa, psew, wiatraki, elektrownia wiatrowa, turbina wiatrowa, podatek od nieruchomości, tpa horwath

Wyższe podatki zabójcze dla wiatraków

Ustawa „odległościowa” jest dla branży wiatrowej zabójcza – twierdzą przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Szukają więc sposobu na minimalizowanie jej negatywnych skutków podatkowych....

Aukcje symulacyjne zostaną zorganizowane w oparciu o założenia systemu wsparcia określone w ustawie o OZE z 20 lutego 2015 r. Z kolei ceny referencyjne dla poszczególnych rodzajów instalacji zostały określone w IPA zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z 13 listopada 2015 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.

Urząd Regulacji Energetyki zapewnia, że do danych zgromadzonych w IPA podczas testów mają wgląd wyłącznie administratorzy systemu, a po zakończeniu testów dane te zostaną trwale usunięte.

- Czynności podejmowane przez użytkowników za pośrednictwem IPA w fazie testów mają wyłącznie symulacyjny charakter, a zatem nie rodzą żadnych skutków prawnych – wyjaśniają w URE. 

prosument, wfośigw, mikroinstalacja oze, energia elektryczna, system fotowoltaiczny, elektrownia wiatrowa

Rusza nabór wniosków o dotacje na mikroinstalacje

Dziś w woj. zachodniopomorskim rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie małych i mikroinstalacji OZE w ramach regionalnego programu „Prosument”. Nabór będzie trwał aż do wyczerpania środków....

Wytwórcy, którzy w ramach testów złożą ofertę i wygrają aukcję symulacyjną, nie nabędą prawa do pokrycia ujemnego salda, ani prawa do sprzedaży energii do sprzedawców zobowiązanych. Producenci nie będą również zobowiązani do wytworzenia w danej instalacji energii w ilości określonej w ofercie. Do uczestników testów nie mają też zastosowania sankcje wynikające z przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Podobnie jak w przypadku pierwszego etapu testów, wprowadzane dane i informacje dotyczące parametrów składanej oferty, a także dołączane do tej oferty dokumenty (pliki) nie będą weryfikowane pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym.

Udostępnienie IPA ma natomiast na celu zapoznanie wytwórców zainteresowanych uczestnictwem w tzw. systemie aukcyjnym z zasadami działania oraz poszczególnymi funkcjonalnościami i modułami aplikacji.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama