Fundusz pożyczy pieniądze na nowy kocioł

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: k.perkowska | perkowska@apra.pl
07-02-2016,12:50 Aktualizacja: 07-02-2016,12:54
A A A

Do 12 lutego osoby fizyczne mogą składać wnioski o preferencyjne pożyczki na zakup i montaż instalacji wytwarzających energię odnawialną. Przyjmuje je Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Program przygotowany przez fundusz przeznaczony jest dla osób posiadających jednorodzinne budynki mieszkalne. WFOŚiGW zastrzega jednak, że wsparciem nie zostaną objęte obiekty sezonowe, np. domki letniskowe.

Pieniądze otrzymane z funduszu będzie można przeznaczyć na wymianę starego pieca lub kotła na nowoczesny, o wyższej sprawności, na podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z likwidacją pieca albo kotła, na termomodernizację domu, a także na zakup i montaż kolektorów słonecznych, pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej lub małego wiatraka.

Jak informuje fundusz, pomoc będzie przyznawana w formie preferencyjnej pożyczki, w dodatku częściowo umarzalnej. Pożyczka będzie mogła stanowić nawet 95 proc. kosztów kwalifikowanych. Nie może być jednak niższa niż 3 tys. zł. Jej udzielenie nie będzie wiązało się z pobraniem prowizji, ani żadnymi dodatkowymi opłatami. Przyznanie wsparcia będzie jednak uzależnione od zdolności kredytowej wnioskodawcy. Konieczne będzie też zabezpieczenie pożyczki np. hipoteką, wekslem własnym in blanco, gwarancją bankową lub poręczeniem. Oprocentowanie pożyczki wyniesie 2,5 proc. w skali roku. Spłacić ją trzeba będzie w ciągu ośmiu lat. W wyjątkowych sytuacjach fundusz może wydłużyć okres spłaty o dodatkowe cztery lata. Standardowo umarzane będzie 25 procent pożyczki. Jeśli jednak wnioskodawca szybciej ją spłaci lub będzie nieterminowo regulował raty, wysokość umorzenia może być niższa.

WFOŚiGW w Kielcach wstępnie wygospodarował na preferencyjne pożyczki 10 mln zł.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
Advertisement
Advertisement
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama
Advertisement