Dobór odmian zbóż do uprawy ekologicznej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Tomasz Stachowicz CDR w Brwinowie, (ala) | redakcja@agropolska.pl
22-12-2020,14:35 Aktualizacja: 22-12-2020,15:13
A A A
Wybór odpowiedniej odmiany jest kluczowym elementem decydującym o sukcesie uprawy. W rejestrze odmian prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) znajdują się ich tysiące. Jednak nie wszystkie mogą być z powodzeniem stosowane w gospodarstwach ekologicznych. 
 
W przypadku gospodarstw ekologicznych, w pierwszej kolejności rolnik zobowiązany jest do sięgania po odmiany znajdujące się na liście odmian ekologicznych, którą prowadzi Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Gdy danej odmiany nie ma na tej liście, to należy zwrócić się do WIORIN o jej dopuszczenie do uprawy w gospodarstwie ekologicznym. 
 
uprawy ekologiczne, żywność ekologiczna, parlament europejski, oznakowanie produktów ekologicznych

Produkcja ekologiczna pod jeszcze większą kontrolą

Parlament Europejski 17 kwietnia będzie debatować nad nowymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego. Posłowie chcą m.in. wzmocnienia kontroli, a także łatwiejszych procedur certyfikacji dla drobnych rolników. Unijny rynek...
Podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniej odmiany mogą obecnie ułatwić doświadczenia prowadzone metodami ekologicznymi (w niedużej skali, ale jednak), np. realizowane w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (w woj. mazowieckim), czy badania w ramach systemu EDO - Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego. 
 
Celem PDO jest sprawdzanie przydatności odmian do uprawy w danym rejonie kraju, ale również zweryfikowanie charakterystyki odmian jaką przedstawiają firmy hodowlano-nasienne, czy dystrybutorzy odmiany. 
 
System PDO umożliwia rekomendację odmian do uprawy na terenie poszczególnych województw. Należy jednak podkreślić, że badania PDO prowadzone są zgodnie z zasadami rolnictwa konwencjonalnego, ze stosowaniem nawożenia mineralnego i chemicznej ochrony roślin, w związku z tym przenoszenie ich wyników do rolnictwa ekologicznego jest obarczone błędem. 
 
Jedynym prawdopodobnie w skali kraju punktem doświadczalnym, gdzie od 2009 r. prowadzono  doświadczenia w ramach PDO z odmianami zbóż w warunkach rolnictwa ekologicznego było Pokazowe Gospodarstwo Ekologiczne w Chwałowicach przy Centrum Doradztwa Rolniczego O/ w Radomiu (woj. mazowieckie). Obecnie doświadczenia prowadzone są w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie n/Wisłą (IUNG-PIB w Puławach) i w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- PIB w Radzikowie (woj. mazowieckie). 
 
europejski zielony ład, strategia od pola do stołu, rolnictwo ekologiczne, żywność ekologiczna

Przepisy dotyczące produkcji ekologicznej później wejdą w życie

Komisja Europejska zaproponowała odroczenie o rok wejścia w życie przepisów dotyczących produkcji ekologicznej. Decyzja ma dać rolnikom i krajom UE więcej czasu na dostosowanie się do nowych reguł. Zamiast od przyszłego roku regulacje mają...
W doświadczeniach badane są odmiany wybierane przez Wojewódzki Zespół PDO dla doświadczeń porejestrowych, dla województwa mazowieckiego. Są to odmiany obecne już na rynku nasiennym oraz zupełnie nowe. W sezonie 2019/2020 przebadano łącznie: 17 odmian pszenżyta ozimego i 28 odmian jęczmienia jarego w dwóch punktach doświadczalnych oraz 22 odmiany żyta ozimego i 16 odmian owsa w jednym punkcie doświadczalnym. 
 
Wyniki plonowania odmian w 2019 r., w doświadczeniach porejestrowych w woj. mazowieckim, prowadzone metodami ekologicznymi można uzyskać na stronie internetowej SDOO Seroczyn (coboru.gov.pl) lub w corocznie publikowanych „Wynikach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie mazowieckim”, w części „Wyniki doświadczeń ekologicznych ze zbożami”.
 
Znajdziemy w nich także szczegółowe informacje dotyczące konkretnych odmian np. odporność na choroby, zimotrwałość, podatność na wyleganie itp. Wyniki za 2020 r. są jeszcze opracowywane. Zostaną opublikowane w terminie późniejszym (styczeń-luty 2021r.) 
 
W 2018 r., IUNG -PIB w Puławach we współpracy z COBORU stworzył założenia i organizację bazy badawczej systemu Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego (EDO). Badania w ramach systemu EDO obejmują ocenę odmian zbóż jarych (pszenica, jęczmień i owies) oraz zbóż ozimych (pszenica, pszenżyto i żyto). Na stronie internetowej IUNG-PIB w Puławach (zakładka EDO) od 2018 r. dostępne są wyniki doświadczeń dla zbóż jarych, a od 2019 dla zbóż ozimych prowadzonych w ramach systemu EDO. 
 
 
  •   Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz

 

 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu