Nawożenie przedsiewne pod rzepak ozimy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
12-07-2019,12:50 Aktualizacja: 12-07-2019,12:54
A A A

Rzepak ozimy ma duże potrzeby pokarmowe. Musi być dobrze zaopatrzony w fosfor, potas i magnez od samego siewu. Nawożenie azotem jesienią powinno być umiarkowane.

Składniki te powinny być rozsiane przed siewem rzepaku i dobrze wymieszane z glebą, gdyż w ten sposób można stymulować wzrost systemu korzeniowego rzepaku. Stosowanie ich niekiedy pogłównie jesienią jest nieuzasadnione.  W przypadku potasu część dawki na glebach lżejszych zaleca się zastosować na przedwiośniu, aby ograniczyć ryzyko wymywania tego składnika.

Dawki fosforu, potasu i magnezu pod rzepak ozimy zależą od wielkości zakładanego plonu,  zasobności w przyswajaną formę składnika w glebie oraz zagospodarowania plonu ubocznego przedplonu. Do tego niezbędna jest wiedza na temat aktualnej zawartości podstawowych makroelementów w glebie. Wyniki uważa się za aktualne, jeśli nie są starsze niż czteroletnie. Oczywiście im są młodsze, tym bardziej aktualny stan wiedzy reprezentują.

laska glebowa, ściernisko, nogi

Czas na badanie odczynu gleby

Z powodu suszy na niektórych polach rozpoczęły się przedwczesne żniwa. Po zbiorze zbóż powinno się jak najszybciej ze ścierniska pobrać próbki gleby celem oceny odczynu gleby oraz zasobności w przyswajalny fosfor, potas i...

Przedplonem dla rzepaku ozimego najczęściej są zboża, a słoma po ich zbiorze pozostaje na polu. W takiej sytuacji przy średniej zasobności gleby w podstawowe makroelementy ich dawki wynoszą zgodnie z Zaleceniami Nawozowymi IUNG-PIB w Puławach (Jadczyszyn i in. 2010) dla plonu rzepaku 3,5 t/ha 70 kg P2O5, 85 kg K2O i 20 kg MgO na 1 ha. Przy plonie 4,5 t/ha dawki te wynoszą odpowiednio: 90, 110 i 30 kg, a przy 5 t/ha - 100, 120 i 35 kg na 1 ha.

Przy niskiej zawartości dawki te należy zwiększyć o 30 kg P2O5 lub K2O oraz 15 kg MgO na 1 ha. Natomiast przy wysokiej zawartości można je ograniczyć o 20 kg P2O5 lub K2O i 10 kg MgO na 1 ha. W przypadku uprawy w stanowisku odznaczającym się bardzo wysoką zawartością składników zmniejszenie to może być jeszcze większe i wynieść 30-40 kg P2O5 lub K2O oraz 20 kg MgO na 1 ha.

W sytuacji, gdy słoma zbóż przedplonu została z pola usunięta, to dawki fosforu powinno się zwiększyć o 20 proc., a potasu o 60-80 proc. Znaczna część rolników nie docenia nawożenia fosforem, o czym świadczy wielkość nawożenia tym składnikiem stosowanym w nawozach. Jak podaje GUS (2019) w roku gospodarczym 2017/2018 dawka tego składnik wyniosła zaledwie 23,1 kg P2O5 na 1 ha. Jest to mniej niż wynosi zapotrzebowanie rzepaku na wytworzenie 1 t nasion wraz z odpowiednim plonem słomy wg Szukalskiego i in. (1985) - 29,7 kg P2O5.

rzepak, kwitnienie, Sahryń, pole, niebo

Na które odmiany rzepaku postawić w 2019 roku?

Mimo że do siewów rzepaku ozimego zostały jeszcze 2 miesiące, to warto podczas różnych Dni Pola zwrócić szczególną uwagę na odmiany polecane do uprawy, a także nowości zarejestrowane w ostatnim czasie. W 2019 roku na...

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że ziarno zbóż zawiera ponad dwukrotnie więcej fosforu niż potasu. Im większe plony ziarna się uzyskuje, tym więcej fosforu jest wywożone bezpowrotnie z pola.

Uprawa rzepaku ozimego w stanowisku o bardzo niskiej zawartości składników pokarmowych nie jest polecana, bo nie pozwala na uzyskanie wysokich plonów, nawet przy intensywnym nawożeniu.

Nawozy rekomendowane do stosowania pod rzepak ozimy zawierają także ważne dla rzepaku siarkę oraz bor.  

Dawki azotu pod rzepak ozimy nie powinny przekraczać 40 kg N/ha, a pierwiastek ten stosowany jest w nawozach wieloskładnikowych. W przypadku stwierdzenia objawów niedoboru azotu na roślinach wskazane jest wykonanie oprysku dolistnego wodnym roztworem mocznika w stężeniu 8-10 proc. (8-10 kg nawozu w 100 l wody), co przy dawce 300 l wody na 1 ha pozwala zastosować 24-30 kg mocznika (11-13,8 kg N). Do cieczy roboczej, tak jak zawsze, należy dodać jedno- lub siedmiowodny siarczan magnez. Pierwszy w stężeniu 2,5, a drugi 5 proc.

Poleć
Udostępnij