Plantatorzy buraków: Potrzebne ogólnokrajowe porozumienie branżowe

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Dariusz Kucman | redakcja@agropolska.pl
10-10-2015,15:25 Aktualizacja: 10-10-2015,15:37
A A A

Ujednolicenie warunków kontraktacji dla plantatorów we wszystkich rejonach kraju, utrzymanie i podniesienie wysokości płatności do buraków, poprawa warunków ich eksportu, ulepszenie systemu raportowania cen – takie postulaty przedstawił Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego.

To oficjalne stanowisko podjęte podczas niedawnej Konferencji "Burak - Cukier - Perspektywy", która odbyła się w Poznaniu (organizatorem był właśnie KZPBC).

Związek plantatorów – jak zapewnia – przeanalizował możliwe scenariusze rozwoju sytuacji na rynku cukru po 2017 r. Wówczas zacznie działać nowe unijne prawo, przede wszystkim zostanie zniesione kwotowanie na rynku cukru oraz cena minimalna buraków cukrowych.

Według KZPBC konieczne jest wypracowanie ujednoliconych warunków kontraktacji dla plantatorów we wszystkich rejonach kraju w postaci ogólnokrajowego porozumienia branżowego. „Wypracowanie nowych rozwiązań powinno obowiązywać począwszy od roku gospodarczego 2017/18, czyli zostać zawarte najpóźniej przed zasiewami buraków cukrowych w 2017 r. Brak wypracowania ogólnokrajowego porozumienia branżowego może doprowadzić do pogłębiania różnic w cenie za buraki i obniżki tej ceny, nieuzasadnionego zwiększenia kosztów obsługi odbioru surowca, likwidacji części rejonów plantacyjnych, zmniejszenia krajowej produkcji buraków, a także utraty znaczenia organizacji w reprezentowaniu plantatorów przy negocjowaniu warunków kontraktacji” – ostrzega związek.

Chcą zmiany decyzji w sprawie dopłat do uprawy buraków cukrowych

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego wystąpił do ministra rolnictwa z odezwą o zmianę decyzji w sprawie dopłat do uprawy buraków cukrowych. Związek chce, aby tak, jak to było dotychczas były one naliczone do tony...

Płatności cukrowe

Jego zdaniem strategicznym elementem warunkującym utrzymanie uprawy buraka cukrowego w Polsce jest wsparcie w postaci płatności powiązanych z produkcją. „Poziom tego wsparcia w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przyjętej przez parlament, jest zbyt niski (50 proc. dotychczasowej koperty dla płatności cukrowej), aby umożliwić pełną konkurencję z plantatorami z innych krajów, gdzie zastosowanie ma system płatności na gospodarstwo (SPS)” – stwierdzają w wystąpieniu plantatorzy.

Jak dodają, sposób rozdysponowania tego wsparcia w Polsce w formie płatności na powierzchnię buraków kwotowych może prowadzić do przekroczenia maksymalnego limitu areału, powyżej którego wsparcie to może zostać zawieszone. Stąd apel do rządu RP o prowadzenie polityki, która w kolejnych latach zapewni plantatorom buraka cukrowego możliwość otrzymywania płatności związanej z produkcją buraków.

Gorsze zbiory buraków, mniej cukru

W tym roku zbiory buraków cukrowych będą gorsze niż w ubiegłym roku ze względu na suszę. Oznacza to, że spadnie produkcja cukru w Polsce, według ekspertów - do poziomu 1,3 mln ton. Kampania cukrownicza jest opóźniona o trzy...

Eksport jest ważny

KZPBC przypomina, że eksport cukru z Unii Europejskiej jest ściśle kontrolowany i ograniczany przez porozumienia w ramach WTO. Ale przyjęte limity zostaną zniesione od 1 października 2017 roku.

„Istnieje jednak obawa, że całkowite uwolnienie eksportu cukru nie będzie miało miejsca. Możliwość eksportu stwarza plantatorom i przetwórcom warunki, w ramach których mogą reagować na czynniki rynku światowego. Ta ścieżka eksportowa jest niezbędna, żeby zrównoważyć napływ importu oraz zapewnić, że przewidywane zwiększenie powierzchni upraw buraków po zniesieniu kwotowania, nie wpłynie negatywnie na równowagę rynkową” – pisze związek.

Zwrócił się do władz o zapewnienie, że limity wywozowe zostaną zniesione. „W przeciwnym razie niezbędnym będzie utrzymanie kwotowania produkcji cukru do 2020 roku. To system narodowych kwot cukru jest skutecznym narzędziem dla zagwarantowania stabilnego poziomu dostaw w Europie” – przekonuje związek plantatorów.

buraki_cukrowe_susza_plon

Plantatorzy buraka: Przychody mogą nie pokryć kosztów produkcji

Klęska suszy, która występuje na terenie całego kraju, negatywnie wpływa na kondycję i rozwój buraków cukrowych. Straty na plantacjach są bardzo duże, na znacznej części obszarów dochodzą nawet do 50 proc. –...

Dostęp do informacji

Jest jeszcze jeden bardzo ważny dla plantatorów aspekt. W ich opinii ze względu na potrzebę zapewnienia im odpowiedniej pozycji przetargowej, a także odpowiedniej przejrzystości całego rynku, duże znaczenie będzie miało utrzymanie po 1 października 2017 r. w przepisach systemu raportowania cen. Dodajmy, ulepszonego systemu, opartego na informacjach zebranych w przedsiębiorstwach cukrowniczych (w tym tych dotyczących bilansu cukru i izoglukozy).

„Wobec braku odpowiednich przepisów i obowiązków prawnych będziemy mieli do czynienia z asymetrią informacji działającą na niekorzyść plantatorów buraka, którzy nie będą mieli dostępu do informacji niezbędnych przy negocjacji umów na dostawę buraków, a także do prawidłowego wdrożenia zasad, określonych w rozporządzeniu, dotyczących dostosowywania cen buraków do zmian cen na rynku cukru oraz zmian cen buraka w przypadku umów wieloletnich” – argumentuje KZPBC.

 

Poleć
Udostępnij