Dziesięć najlepiej plonujących odmian buraka cukrowego w 2018 roku

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
11-01-2019,6:50 Aktualizacja: 11-01-2019,6:50
A A A

Panorama KWS, Eliska KWS i Candimax to najlepsze pod względem plonu biologicznego cukru odmiany buraka cukrowego biorące udział w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonego przez COBORU w 2018 r.

Plon korzeni dla wzorca w 2018 r. wyniósł 805 dt/ha i był mniejszy niż rok wcześniej (889 dt/ha). Zawartość cukru była zaś zdecydowanie większa: 17,9 wobec 17,4 proc.

W efekcie plon biologiczny cukru będący iloczynem plonu korzeni i zawartości w nich cukru wyniósł w 2018 r. 144,1 dt/ha czyli mniej niż w 2017 r. (155,1 dt/ha). Natomiast plon technologicznych cukru, czyli plon biologiczny cukru pomniejszony o zawartość składników melasotwórczych wyliczono w zeszłym roku na 127,2 dt/ha czyli zdecydowanie mniej niż dwa lata wcześniej (139,2 dt/ha).

pryzma, buraki, człowiek, agrowłóknina

Okryć pryzmy z burakami

To ostatni dzwonek na okrycie pryzm z burakiem cukrowym. Okrycie agrowłókniną skutecznie chroni korzenie przed przemarzaniem do temperatury -5 st. C. Aby okrywanie przyniosło oczekiwane efekty w postaci ograniczenia strat jakościowych i...

W doświadczeniach brało udział 18 odmian buraka cukrowego. Wszystkie są diploidalne, odporne na rizomanię, a 3 (Eliska KWS, Panorama KWS i Traper) dodatkowo mają zgodnie z deklaracją hodowców tolerancję na mątwika burakowego. Wszystkie odmiany są zarejestrowane i wpisane do Krajowego Rejestru.  

Z badań wynika, że zróżnicowanie plonu korzeni wyniosło prawie 9 t/ha (tabela 1). Natomiast zawartość cukru w korzeniach wahała się od 17,5 do 18,6 proc.

Tabela 1. Zróżnicowanie plonu korzeni buraka cukrowego w badaniach PDO w 2018 r.

Odmiana

dt/ha

Wzorzec

805

Najlepsza

+31

Najgorsza

-58

Różnica

89

 Źródło: COBORU 2019.

Tabela. 2. Zróżnicowanie zawartości cukru w korzeniach buraka cukrowego w badaniach PDO w 2018 r.

Odmiana

proc.

Wzorzec

17,9

Najlepsza

+0,7

Najgorsza

-0,4

Różnica

1,1

 Źródło: COBORU 2019.

rolnicy, konferencja, sala

O burakach i cukrze w Poznaniu

Już po raz kolejny Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego (KZPBC) zorganizował 23 listopada 2018 roku konferencję pt. "Burak - Cukier - Perspektywy", która zgromadziła przedstawicieli całej branży. Podczas spotkania...

Najlepszą od najgorszej odmiany buraka cukrowego dzieliło biorąc pod uwagę plon biologiczny cukru ponad 1,5 t/ha (tabela 3), a w przypadku plonu technologicznego cukru było to prawie 1,5 t/ha (tabela 4).

Tabela. 3. Zróżnicowanie plonu biologicznego cukru buraka cukrowego w badaniach PDO w 2018 r.

Odmiana

dt/ha

Wzorzec

144,1

Najlepsza

+7,3

Najgorsza

-8,0

Różnica

15,3

Źródło: COBORU 2019.

Tabela. 4. Zróżnicowanie plonu technologicznego cukru buraka cukrowego w badaniach PDO w 2018 r.

Odmiana

dt/ha

Wzorzec

127,2

Najlepsza

+7,4

Najgorsza

-7,5

Różnica

14,9

Źródło: COBORU 2019.

siewnik, buraki, ciągnik

Zgoda na neonikotynoidy w burakach cukrowych

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wydał czasowe zezwolenie na stosowanie zapraw neonikotynoidowych do ochrony buraków cukrowych w 2019 roku. Decyzja, wydana na wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, jest...

Wśród 10 odmian dających najwyższe plony korzeni znalazły się 3 odmiany krajowe (Jaromir, Marynia i Jagiellon) (tabela 5). Także w grupie odmian o największej zawartości cukru w korzeniach są 3 odmiany polskie (Kujavia, Jagienka i Jagiellon) (tabela 6). 

Tabela 5. Plon korzeni 10 najlepszych odmian buraka cukrowego w badaniach PDO w 2018 r.

Lp.

Odmiana

dt/ha w stosunku do wzorca

1

Panorama KWS

+31

2

Candimax

+27

3

Eliska KWS

+12

4

Jaromir

+12

5

Marynia

+7

6

Traper

-1

7

BTS 2160

-9

8

Sombrero

-10

9

Jagiellon

-11

10

Emu

-24

Źródło: COBORU 2019.

Tabela 6. Zawartość cukru w korzeniach 10 najlepszych odmian buraka cukrowego w badaniach PDO w 2018 r.

Lp.

Odmiana

pp. w stosunku do wzorca

1

Kujavia

+0,7

2

Eliska KWS

+0,5

3

Jagienka

+0,4

4

Polmar

+0,4

5

Traper

+0,4

6

Pacyfic

+0,2

7

Panorama KWS

+0,2

8

Bravura

+0,1

9

FD Coach

+0,1

10

Jagiellon

+0,0

Źródło: COBORU 2019.

Cukrownia Glinojeck

Nauka u najlepszych

Po raz kolejny studenci kierunku rolnictwo Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW mogli skorzystać z gościnności Cukrowni Glinojeck należącej do koncernu Pfeifer und Lange i w dniu 23 października 2018 roku zapoznać się z jej funkcjonowaniem. Mimo nie...

Wśród najlepszych odmian pod względem plonu biologicznego cukru znalazły się wszystkie polskie odmiany uczestniczące w badaniach (Jaromir, Kujavia, Jagienka, Jagiellon i Marynia) (tabela 7). W przypadku plonu technologicznego cukru w pierwszej dziesiątce znalazły się 4 odmiany krajowe (Jaromir, Kujavia, Jagienka i Jagiellon) (tabela 8).  

Tabela 7. Plon biologiczny cukru 10 najlepszych odmian buraka cukrowego w badaniach PDO w 2018 r.

Lp.

Odmiana

dt/ha w stosunku do wzorca

1

Panorama KWS

+7,3

2

Eliska KWS

+6,1

3

Candimax

+3,4

4

Traper

+2,9

5

Jaromir

+1,5

6

Kujavia

-1,1

7

Jagienka

-2,0

8

BTS 2160

-2,2

9

Jagiellon

-2,2

10

Marynia

-2,2

Źródło: COBORU 2019.

Tabela 8. Plon technologiczny cukru 10 najlepszych odmian buraka cukrowego w badaniach PDO w 2018 r.

Lp.

Odmiana

dt/ha w stosunku do wzorca

1

Panorama KWS

+7,4

2

Eliska KWS

+6,6

3

Candimax

+2,8

4

Traper

+2,4

5

Jaromir                     

+0,5

6

Kujavia

+0,3

7

Jagienka

-1,2

8

Jagiellon

-1,8

9

BTS 2160

-2,6

10

FD Coach

-2,7

Źródło: COBORU 2019.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!