Okryć pryzmy z burakami

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
27-11-2018,7:15 Aktualizacja: 27-11-2018,7:16
A A A

To ostatni dzwonek na okrycie pryzm z burakiem cukrowym. Okrycie agrowłókniną skutecznie chroni korzenie przed przemarzaniem do temperatury -5 st. C.

Aby okrywanie przyniosło oczekiwane efekty w postaci ograniczenia strat jakościowych i ilościowych musi być przeprowadzone bardzo starannie i terminowo.

Do najczęściej popełnianych błędów można zaliczyć częściowe okrycie lub pozostawienie nieokrytej podstawy pryzmy. Często też okrywanie przeprowadza się zbyt późno.

Należy także pamiętać, aby okrywanie nie przeprowadzać bezpośrednio po przymrozkach, opadach deszczu lub śniegu.

rolnicy, konferencja, sala

O burakach i cukrze w Poznaniu

Już po raz kolejny Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego (KZPBC) zorganizował 23 listopada 2018 roku konferencję pt. "Burak - Cukier - Perspektywy", która zgromadziła przedstawicieli całej branży. Podczas spotkania...

Do okrywania pryzm można używać tylko agrowłókniny, która nie pozwala na wnikanie wody z opadów do pryzmy, a jednocześnie umożliwia odprowadzanie pary wodnej, dwutlenku węgla i ciepła z oddychających. Z powodu tej funkcji do okrywania nie wolno wykorzystywać innych materiałów takich jak folia, liście buraczane, słoma. Podstawę pryzmy przed nadejściem większych mrozów powinno się dodatkowo okryć słomą. 

Przy układaniu agrowłókniny należy brać pod uwagę kierunek najczęściej wiejących wiatrów w danym rejonie. Pasy agrowłókniny powinny być dobrze zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, ale nie wolno tego robić za pomocą buraków, tylko starych opon, belek itp.

Przy późnych dostawach pryzmę należy odkrywać bezpośrednio jej przed odbiorem, a nie na kilka dni wcześniej, gdyż może dojść do ich uszkodzenia na skutek ich przemarznięcia.

Gdyby pogoda sprawiła psikusa i temperatura wzrosła powyżej 10 st. C, to natychmiast pryzmę należy odkryć. Ważne jest, aby stale kontrolować okrycie, szczególnie przy i po silnym wietrze, aby wszystkie ewentualne odkrycia na bieżąco naprawiać.

buraki, doczyszczarko-ładowarka, pryzma

Burak cukrowy: zebrać w rozsądnym terminie

Na razie prognozy pogody nie zapowiadają pogorszenia pogody. Jednak ze zbiorem buraków na późne dostawy nie ma co nadmiernie zwlekać. W razie nagłego załamania pogody sytuacja może bardzo szybko się zmienić. Ta jesień jest...

Okrywanie pryzm jest kłopotliwe i powinny powstać firmy usługowe, które mechanicznie wykonywałyby takie zadanie. Jest to szczególnie ważne w przypadku gospodarstw wielkoobszarowych, które uprawiają burak cukrowy na znacznych areałach.

Od wielu lat zwracam uwagę na wzrost znaczenia przechowywania buraka w kontekście opłacalności jego produkcji. Znacznie to wzrosło po uwolnieniu limitów cukru i izoglukozy w 2017 roku.

Z dostępnych powszechnie informacji wynika, że tylko jeden producent cukru (Suedzucker) prowadzi doświadczenia z przechowywaniem buraka cukrowego. Celem doświadczenia jest określenie wpływu okrycia  na  jakość przechowywania buraków i stabilizację temperatur w pryzmie.

Uważam że powinno się, wzorem krajów Europy Zachodniej i Północnej, prowadzić także doświadczenia z przydatnością poszczególnych odmian buraka cukrowego do długotrwałego przechowywania. Rolnik w momencie wyboru odmian powinien już wiedzieć, czy będzie miał dostawę wczesną, w terminie normalnym czy też opóźnioną. Fakt ten powinien być brany także pod uwagę przy dobrze odmiany, a nie tylko wielkość i jakość plonu, jak też tolerancję na niektóre choroby i szkodniki.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj