Sześć przykazań PIORiN o stosowaniu pestycydów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
25-03-2019,8:10 Aktualizacja: 25-03-2019,8:22
A A A

Osoby stosujące środki ochrony roślin nie mogą stwarzać zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Muszą również przeciwdziałać znoszeniu pestycydów na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu - przestrzega Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Rusza czas intensywnych prac polowych, w tym także zabiegi chemicznej ochrony roślin. Jak podkreśla PIORiN, przy stosowaniu środków ochrony roślin, rolnicy muszą pamiętać o spełnieniu sześciu wymogów.

odchwaszczanie zbóż ozimych, chwasty zbóż, zboża, oziminy, rejestracja herbicydów, herbicydy

Wiosenne nowości w odchwaszczaniu ozimin

Program odchwaszczania zbóż ozimych to najszerzej opracowany program zwalczania chwastów spośród wszystkich upraw. Mimo to producenci rolni doszukują się nowości. W obecnym sezonie jest ich niedużo, ale i to cieszy. Nowości to...

Po pierwsze, są zobligowani uwzględniać wymogi integrowanej ochrony roślin, określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Chodzi o to, by najpierw wykorzystać wszelkie dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami, aby ograniczyć stosowane pestycydy.

"Zastosowanie chemicznej ochrony roślin powinno być również poprzedzone działaniami monitoringowymi w uprawie oraz podparte odpowiednimi instrumentami naukowymi i doradztwem. Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest również ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. W szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych" - podkreśla inspekcja.

Po drugie, do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez ministra rolnictwa zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Ich wykaz znajduje się w rejestrze udostępnionym na stronie internetowej resortu.

odchwaszczanie zbóż ozimych, chwasty zbóż, zboża, oziminy, rejestracja herbicydów, herbicydy

Wszystko o wiosennym odchwaszczaniu zbóż

Co? Jak? Kiedy? Dlaczego? W jakiej temperaturze i podczas jakiej pogody? Na jakiej glebie...? Na te wszystkie pytania można znaleźć odpowiedzi w publikacji "Wiosenne odchwaszczanie zbóż" - pierwszej z serii "Apra...

Po trzecie, konieczne jest przestrzeganie zapisów rozporządzenia ministra w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin, czyli m.in. zachowywanie minimalnej odległości od określonych miejsc lub obiektów.

Na terenie otwartym środki ochrony roślin można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

Po czwarte, osoby stosujące pestycydy muszą posiadać kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa ich dotyczącego (ewentualnie integrowanej produkcji roślin).

Po piąte, na posiadaczach m.in. opryskiwaczy ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu. Pierwsze badanie przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia nabycia nowego sprzętu.

PSOR, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, System Zbiórki Opakowań PSOR

Zebrali 19 tys. ton opakowań po zużytych środkach ochrony roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin ma powody do zadowolenia. Dzięki pracy organizacji, w ciągu ostatnich 15 latach, udało się zebrać z polskiej wsi ponad 19 tysięcy ton opakowań po zużytych środkach ochrony roślin. To tyle ile ważą dwie wieże...

Aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin do zabiegów, można używać wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie oraz prawidłowo skalibrowanego.

Po szóste, użytkownik profesjonalny jest zobligowany również do prowadzenia i przechowywania przez 3 lata dokumentacji dotyczącej stosowanych środków.

"W dokumentacji należy zanotować nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin oraz wskazać sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin" - wskazuje PIORiN.

Jak przypomina inspekcja, stosowanie pestycydów bez spełnienia prawnych wymogów jest karalne.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj