Platforma Sygnalizacji Agrofagów wsparciem dla rolników

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (ala) | redakcja@agropolska.pl
03-04-2020,9:10 Aktualizacja: 03-04-2020,10:01
A A A
Brak zimy spowodował, że większość szkodników upraw była aktywna już na przedwiośniu. Skutkowało to wieloma problemami, którym musieli stawić czoła rolnicy. To jednak nie koniec, bo przecież sezon dopiero się rozpoczął i problemów związanych z występowaniem chorób i szkodników będzie coraz więcej. Skąd czerpać informacje o zagrożeniach? 
 
Zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, których muszą przestrzegać producenci rolni, zużycie środków ochrony roślin powinno być ograniczone. Należy je stosować tylko wówczas, gdy rzeczywiście w uprawach występuje określone zagrożenie oraz w ściśle określonej ilości. Skąd jednak wiadomo, że ryzyko zagrożenia konkretnym szkodnikiem dla upraw w danym regionie rośnie? W ocenie sytuacji bardzo pomocnym narzędziem zarówno dla przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego, jak i dla rolników jest Platforma Sygnalizacji Agrofagów. 
 
rzepak ozimy, żółta tablica, pole

Monitoring wiosennych szkodników rzepaku

Aby precyzyjnie ustalić termin pojawiania się szkodników wiosennych na plantacjach rzepaku i określić nasilenie ich liczebności, konieczny jest systematyczny monitoring. Jest to kluczowy element integrowanej ochrony, pozwalający zwalczać...
Platformę Sygnalizacji Agrofagów uruchomiono w 2016 r. i od tego czasu odwiedziło ją ponad 815 tysięcy użytkowników. Udostępniane są na niej dane z ponad 350 punktów obserwacyjnych z całej Polski. W każdym z tych punktów prowadzone są obserwacje średnio w sześciu podstawowych uprawach. Rocznie na platformie zamieszczanych jest ok. 1 tys. informacji o pojawiających się zagrożeniach dla upraw rolniczych.
 
- Z naszych danych wynika, że z zamieszczanych na Platformie Sygnalizacji Agrofagów informacji korzystają zarówno przedstawiciele ODR-ów, firm komercyjnych, jak i rolnicy. Duże zainteresowanie platformą wynika z jej użyteczności - wskazuje dr hab. Anna Tratwal, kierownik Zakładu Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów w Instytucie Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu.  
 
- Monitorujemy uprawy w 350 punktach w całej Polsce i na tej podstawie stale aktualizujemy wyniki dla podległych im obszarów. Dlatego wyszukując zagrożenie dla danego regionu, użytkownik od razu widzi, czy ryzyko wystąpienia danego gatunku agrofaga jest w jego okolicy duże, czy też nie. W portalu można też od razu znaleźć praktyczne wskazówki- metodologie postępowania, w przypadku wystąpienia konkretnego szkodnika w danej uprawie - dodaje. 
 
Potrzeba systematycznego monitorowania występowania chorób i szkodników roślin została podkreślona w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z 21 października 2009 r., ponieważ jest bardzo ważnym elementem integrowanej ochrony roślin. 
 
kukurydza, omacnica prosowianka, plantacja

Omacnica prosowianka: termin zwalczania ustalić na podstawie monitoringu

Omacnica prosowianka to szkodnik, który odniósł „sukces” w konkurowaniu z człowiekiem o wysokość i jakość plonu. Zawdzięcza to swojej biologii, która sprawa, że stadia rozwojowe objęte zwalczaniem biologicznym i...
- Platforma Sygnalizacji Agrofagów to szczególnie ważne ogniwo, które jest jednocześnie praktycznym przejawem transferu wiedzy do praktyki rolniczej - mówi Wiesława Nowak, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. - Rolnicy mogą na bieżąco sprawdzać, jakie zagrożenie danym agrofagiem panuje w ich regionie i wdrażać odpowiednie działania ochronne opisane w metodykach udostępnianych na platformie. Rolnicy znajdą tam informacje o metodach, terminach i narzędziach dotyczących zwalczania konkretnego gatunku szkodnika. Dzięki temu idea integrowanej ochrony roślin znajduje praktyczne zastosowanie - dodaje.
 
Platforma Sygnalizacji Agrofagów jest podzielona na sześć głównych modułów:
 
1. Sygnalizacja Agrofagów - moduł, na którym udostępniane są m.in. dane z obserwacji polowych (350 ośrodków w całej Polsce).
2. Zwalczanie Agrofagów - moduł zawierający opracowania, ulotki i plakaty dotyczące Programów Ochrony Roślin.
3. Metodyki i poradniki - część zawierająca metodyki integrowanej ochrony roślin uprawnych, sadowniczych, warzywnych i przemysłowych.
4. Rolnictwo ekologiczne - poświęcone zwalczaniu agrofagów w rolnictwie ekologicznym, w tym metodom biologicznym.
5. Doradztwo Rolnicze - moduł, w którym zebrane są linki do wszystkich Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.
6. Partnerzy projektu.
rzepak ozimy, żółta tablica, pole

Szkodniki łodygowe w rzepaku

Chowacze łodygowe - brukwiaczek, czterozębny i pojawiający się lokalnie granatek – znajdują się w czołówce najważniejszych gospodarczo wiosennych szkodników rzepaku ozimego. Duża powierzchnia uprawy, zmiany klimatu i...
- Platforma Sygnalizacji Agrofagów ma bardzo duże znaczenie dla prowadzenia integrowanej ochrony roślin w Polsce. Przede wszystkim dlatego, że umożliwia wczesne reagowanie na pojawiające się szkodniki, a na początkowym etapie ich ekspansji łatwiej z nimi walczyć - podkreśla prof. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu. 
 
-  Dzięki szeroko zakrojonym obserwacjom, w ponad 350 punktach w całej Polsce, mamy przekrój sytuacji w rodzimych uprawach i możemy skutecznie reagować na pojawiające się zagrożenia. I co jest równie istotne, dzięki temu w ostatecznym rozrachunku zużywamy mniej chemicznych środków ochrony roślin, gdyż nie stosujemy je „na wszelki wypadek”, ale tylko wówczas, gdy wiemy, jakie zagrożenie jest obecne w uprawie - dodaje.  
 
Monitoring agrofagów to obraz zagrożeń upraw w czasie rzeczywistym, opóźnienia tych sygnałów mogą dotyczyć najwyżej kilku dni. 
 
  •  Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij