Jak nie kruszynek to bakterie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż Paweł K. Bereś, prof. TSD IOR-PIB w Rzeszowie | redakcja@agropolska.pl
19-05-2021,9:45 Aktualizacja: 19-05-2021,10:09
A A A
Obok kruszynka, do zwalczania omacnicy prosowianki w kukurydzy cukrowej zarejestrowany jest biopreparat Lepinox Plus zawierający bakterie Bacillus thuringiensis spp. kurstaki. Preparat ten zwalcza gąsienice omacnicy prosowianki, a w szczególności te młode, zaraz po wylęgu. 
 
Gąsienice z chwilą pobrania białka bakteryjnego z tkanką rośliny doznają upośledzenia układu pokarmowego. Toksyczne białko niszczy ich komórki i gąsienica zamiera w ciągu kilkunastu godzin, ewentualnie 1-2 dni (w zależności od wielkości i ilości pobranego białka). 
 
omacnica prosowianka, zwalczanie omacnicy prosowianki, kruszynek, biologiczne metody zwalczania omacnicy prosowianki

Naturalne sposoby na omacnicę prosowiankę

Spośród szkodników kukurydzy, od wielu lat największe zagrożenie stanowi omacnica prosowianka. Badania IOR – PIB wykazały, że potrafi „zebrać” niezłe żniwo - nawet powyżej 2,5 t ziarna/ha. Przy obecnych cenach jest...
Tak jak w przypadku kruszynka, również i przy biopreparacie mikrobiologicznym, należy monitorować pojaw omacnicy prosowianki, aby ustalić terminy wylęgów gąsienic. Na kukurydzy cukrowej, która jest uprawiana na skalę przemysłową na dużym obszarze, w zależności od zagrożenia ze strony omacnicy prosowianki, wykonuje się 1-3 zabiegi opryskiwania roślin.
 
Niestety, omacnica bardzo chętnie żeruje na kukurydzy słodkiej, a tu każda uszkodzona kolba jest stratą, więc i ilość zabiegów musi zagwarantować, że jak najmniejsza ich liczba będzie uszkodzona.
 
Na rynku są także dostępne preparaty wspomagające walkę z omacnicą w kukurydzy, tzw. biotechniczne, zawierające naturalnie pozyskane bakterie rodzaju Bacillus i różne wyciągi roślinne, które nie podlegają rejestracji. Takich rozwiązań jest coraz więcej, co wynika z „kurczącej się” liczby preparatów chemicznych do zwalczania gąsienic (ostatnio wycofano metoksyfenozyd i tiachlopryd, rośnie ryzyko decyzji o wycofaniu lambda-cyhalotryny). 
 
Choć nie są biopreparatami do ochrony roślin w myśl prawa, to wdraża się je zwykle tam, gdzie próbuje się ograniczać chemizację w rolnictwie. Preparaty biotechniczne stosuje się w czasie pojawu młodych gąsienic omacnicy prosowianki (tabela 3). Ich użycie także wiąże się z monitoringiem pojawu szkodnika na plantacji. Należy je aplikować w momencie licznych i masowych wylęgów gąsienic, choć niektórzy producenci wskazują termin wcześniejszy, tj. moment ostatniej możliwości wjazdu w łan zwykłym opryskiwaczem, co zazwyczaj ma miejsce na początku lipca. 
 

Tabela 2. Biopreparaty zawierające bakterie Bacillus thiringiensis spp. kurstaki do ograniczania omacnicy prosowianki na kukurydzy cukrowej dostępne w Polsce w 2021 r.

Preparat

Czynnik zwalczający

Postać biopreparatu

Sposób aplikacji

Liczba zabiegów

Dawka na hektar

Ilość wody na ha

Lepinox Plus

Bacillus thuringiensis spp. kurstaki

proszek do sporządzania zawiesiny wodnej

opryskiwanie roślin

(drobnokropliste)

1-3

1 kg

300-1000 l

Źródło: Rejestr środków ochrony roślin MRiRW

 

Tabela 3. Preparaty biotechniczne zawierające bakterie rodzaju Bacillus oraz składniki roślinne do wspomagania roślin opanowanych przez omacnicę prosowiankę

Preparat

Postać biopreparatu

Sposób aplikacji

Liczba zabiegów

Dawka na hektar

Ilość wody na ha

Ostrinia STOP

proszek do sporządzania zawiesiny wodnej

opryskiwanie roślin

 

1 (lub więcej w zależności od zaleceń producenta)

100 g

200-400 l

QQ Backter

(środki nie wymagające rejestracji)

KoloradoControl

proszek do sporządzania zawiesiny wodnej

opryskiwanie roślin

 

1-2

3 kg

300-500 l

Źródło: Opracowanie własne

  •   Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 4-2021 - ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj