Zaostrzone wymogi bioasekuracji pogrążą wielu hodowców?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Remigiusz Kryszewski | redakcja@agropolska.pl
06-05-2021,9:40 Aktualizacja: 06-05-2021,9:40
A A A
Przepisy unijne dotyczące bioasekuracji mogą wpłynąć na zmniejszenie liczby gospodarstw utrzymujących świnie. Nie wszyscy rolnicy będą w stanie spełnić nowe wymogi.
 
Nowe rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 weszło w życie 21 kwietnia bieżącego roku. Jednak jak wynika z wytycznych głównego lekarza weterynarii, nie będą one egzekwowane do 31 października 2021 r.
 
Przepisy te, jak podaje Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, dotykają głównie rolników, którzy produkują w strefach ASF i chcą przemieszczać świnie poza te strefy. 
 
 
GLW, stefy ASF, transport świń, badania weterynaryjne, producenci tuczników, trzoda chlewna, bioasekuracja, KE

GLW uspokaja w sprawie nowych przepisów dotyczących ASF

Główny lekarz weterynarii wydał komunikat w sprawie opublikowania rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. Bogdan Konopka...
Rolnicy, którzy produkują i sprzedają świnie do rzeźni w tej samej strefie nie będą objęci tymi przepisami.
 
Jednym z głównych wymogów jest budowa ogrodzenia oraz stworzenie planu zabezpieczenia biologicznego. Zgodnie z przepisami producenci świń i hodowcy będą musieli podzielić gospodarstwo na dwie strefy, czystą i brudną. 
 
Służby weterynaryjne mają przygotować wytyczne, które mają ułatwić rolnikom przygotowanie planu zabezpieczenia biologicznego.
 
Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF wystąpiło do ministra rolnictwa Grzegorza Pudy o wprowadzenie okresu przejściowego, który ma trwać do końca bieżącego roku. 
 
Ich zdaniem natychmiastowe wprowadzenie zaostrzonych zasad bioasekuracji może doprowadzić do paraliżu branży wskutek zerwania łańcuchów dostaw żywca do rzeźni. 
 
Wielu rolników będzie musiało ponieść dodatkowe koszty, aby spełnić nowe wymogi. Ci, których na to nie stać, nie będą mogli przemieszczać świń poza strefę ASF, a w efekcie może to doprowadzić do likwidacji produkcji.
 
Eksperci z POLPIG przewidują, że może skutkować to zmniejszeniem liczby gospodarstw utrzymujących świnie oraz spadkiem pogłowia trzody chlewnej w kraju. Zakłady mogą mieć wówczas ograniczony dostęp do surowca, co może skłonić rzeźnie do płacenia większych kwot za świnie pochodzące z gospodarstw spełniających wymagania unijnego rozporządzenia.
 
  • Więcej informacji na temat hodowli trzody chlewnej znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2021

Hoduj z głową świnie:

-Posłuchaj, co mają do powiedzenia

-Kształtowanie odporności poprzez żywienie

-Lepszy dobrostan to krótszy tucz

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2021

Hoduj z głową bydło:

-Złożyłeś wniosek o dopłaty?

-Przygotować się na upały

-Sposób na muchy

-Leczyć każdą zasuszoną krowę?

-Zaczynał od ośmiu krów

 

PRENUMERATA