Nowości w rozporządzeniu. Na co hodowcy mogą dostać pieniądze?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
23-09-2020,13:45 Aktualizacja: 23-09-2020,13:50
A A A

Dotowanie utworzenia pomieszczeń do przeprowadzenia dezynfekcji przez osoby zajmujące się obsługą świń lub budowy (przebudowy) pomieszczeń magazynowych do przechowywania paszy dla świń - przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa.

Chodzi o dokument w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof".

cena tuczników, trzoda chlewna, żywiec wieprzowy, niemiecka cena

Cena tuczników w Unii Europejskiej spada

Żywiec wieprzowy w Unii Europejskiej utrzymywał stabilną cenę od sierpnia bieżącego roku. Jednak w drugim tygodniu września po potwierdzeniu przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Niemczech ceny spadły.   Krajowe notowania...

Projekt nowelizacji aktu prawnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 trafił do konsultacji społecznych.

Jedna z ważnych zmian jest konsekwencją korekty wprowadzonej właśnie w PROW 2014-2020. Na podstawie tych przepisów pomoc w ramach ww. instrumentu wsparcia przyznawana jest m.in. rolnikowi, który posiada co najmniej 50 sztuk świń średniorocznie.

"Wprowadzona zmiana ma umożliwić dostęp do pomocy również rolnikom wypełniającym zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie pakietu 7 - Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, wariant 7.4. Zachowanie lokalnych ras świń. Celem wsparcia jest ochrona szczególnie cennych ras wybranych gatunków zwierząt gospodarskich, w tym świń ras: puławska, złotnicka biała i złotnicka pstra" - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Doprecyzowany jest ponadto przepis dotyczący lokalizacji operacji, tak aby jednoznacznie wskazać, że zakupione urządzenia do dezynfekcji mają być wykorzystywane w siedzibie stada świń, dla którego zostały zakupione, a nie w innej lokalizacji gospodarstwa (np. w siedzibie stada innych zwierząt należącej do tego samego gospodarstwa, ale zlokalizowanej pod innym adresem).

odbudowa pogłowia trzody chlewnej, Chiny, cena wieprzowiny, dotacje, spadek cen, fermy przemysłowe

W Chinach powstanie ponad 6 tys. nowych chlewni

Produkcja wieprzowiny w Państwie Środka mocno ucierpiała z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF). Do końca roku tamtejsze władze planują otwarcie 6200 nowych ferm świń, dzięki którym import wieprzowiny zostanie ograniczony.   Ponad 6...

Kolejna propozycja zmiany polega na rozszerzeniu zakresu operacji, na które można otrzymać pomoc, zgodnie z rekomendacją Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego.

Wskazał, że jednym ze skutecznych sposobów na uniknięcie przenoszenia się ASF jest higiena osobista, odpowiednio wykonywana dezynfekcja przeprowadzana przez osoby zajmujące się obsługą świń oraz przechowywanie pasz i słomy w szczelnych pomieszczeniach bez możliwości przedostawania się zwierząt.

"W związku z tym, proponuje się przyznawanie pomocy na inwestycje polegające na utworzeniu pomieszczenia do przeprowadzenia dezynfekcji przez osoby zajmujące się obsługą świń lub przebudowie lub budowie pomieszczeń magazynowych do przechowywania paszy dla świń, w tym paszarni, lub zakupu paszociągów, silosów, rękawów na kiszonkę lub ziarno lub magazynów na ściółkę" - podano w uzasadnieniu.

Tym samym rozszerzono koszty kwalifikowane o te związane z utworzeniem pomieszczenia do przeprowadzenia dezynfekcji, w szczególności koszty zakupu i montażu umywalek lub prysznicy wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej, koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki (pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji), budowy lub przebudowy pomieszczeń magazynowych do przechowywania paszy dla świń lub zakupu paszociągów, silosów, rękawów na kiszonkę lub ziarna.
 

  • Informacje dotyczące hodowli i produkcji trzody chlewnej można znaleźć w dwumiesięczniku "Hoduj z Głową Świnie" ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 4/2021

Hoduj z głową świnie:

-Zastosowanie fotowoltaiki w chlewni

-Jak zabezpieczyć chlewnię przed ASF?

-Inteligentne rozwiązania w nowoczesnej tuczarni

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2021

Hoduj z głową bydło:

-Mleko będzie drożeć?

-Energia z mleka i słońca

-Dobry GPS z żyta, czyli jaki?

-Kiszonki w żywieniu cieląt

-Jak zadbać o rozród krów?

PRENUMERATA