KRIR: rekompensaty za świnie są za niskie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-07-2015,9:25 Aktualizacja: 07-07-2015,9:33
A A A

100 zł rocznie za jedną świnię to za mało. Poza tym stawki powinny być zróżnicowane  ze względu m.in. na system produkcji - uznał rolniczy samorząd opiniując ministerialne rozporządzeniem w sprawie rekompensat za rezygnacje z utrzymywania świń w związku z ASF.

Oczekiwany przez podlaskich rolników (tam występuje ASF) akt prawny jest już w fazie konsultacji. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych ocenił go jednak w wielu aspektach negatywnie.

Przede wszystkim chodzi o oferowaną rekompensatę, jaką mieliby otrzymywać rolnicy z Podlasia. Zdaniem KRIR proponowane 100 zł rocznie za świnię zrekompensuje być może poniesione straty za zaprzestanie produkcji jedynie w gospodarstwach prowadzących tucz, szczególnie w systemie nakładczym. "Natomiast jest zdecydowanie za niska dla pozostałych grup gospodarstw, w tym również dla utrzymujących świnie na potrzeby własne" - napisał rolniczy samorząd.

program bioasekuracji, trzoda chlewna, podlasie

Program bioasekuracji: 11 milionów złotych na odszkodowania

11 mln zł z budżetu państwa trafiło na konta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na odszkodowania dla tych rolników, którzy rezygnują z hodowli trzody i nie będą wdrażać programu bioasekuracji w związku z wirusem ASF. Ponad 270...

Przedstawiciele izby oczekują, że ministerstwo rolnictwa dokona istotnych zmian w projekcie rozporządzenia. Tak, by zróżnicować stawki rekompensat, biorąc pod uwagę takie kryteria, jak: system produkcji, typ gospodarstw, grupy technologiczne i liczba utrzymywanych zwierząt.

KRIR proponuje podział m.in. na tuczarnie, system zamknięty, hodowle zarodowe i reprodukcyjne oraz gospodarstwa utrzymujące świnie na potrzeby własne (w tym utrzymujące pojedyncze zwierzęta bez obowiązku rejestracji w systemie IRZ).

Zdaniem KRIR potrzebna jest też zmiana - na wcześniejszy - terminu składania wniosku o wypłatę drugiej i następnych części rekompensaty. Obecnie projekt dopuszcza składanie dokumentów dopiero po 15 maja (do 30 września). Pierwsza transza ma być wypłacana w terminie 30 dni od decyzji o przyznaniu rekompensaty.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 1/2024

Hoduj z głową świnie:

-Skąd się biorą stereotypie u świń?

-Jednym głosem w imieniu hodowców

-Zimowe wyzwania na odchowalni i tuczu

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2024

Hoduj z głową bydło:

-Gdy brakuje kiszonki z kukurydzy

-Kiszonki i woda nie mogą zamarzać

-Zimny wychów na zdrowie

-Jak walczyć z chorobami racic?

 

PRENUMERATA