ASF może zatrzymać inwestycje w produkcję trzody chlewnej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
23-06-2017,10:50 Aktualizacja: 23-06-2017,16:23
A A A

Wielkimi krokami zbliża się nabór wniosków o dofinansowanie modernizacji gospodarstw rolnych. O pieniądze mogą starać się producenci bydła i trzody chlewnej, ale ci drudzy w obliczu rozprzestrzeniania się ASF mogą wstrzymać się z inwestycjami.

Po kilkumiesięcznej przerwie wirus znowu pojawił się w stadach świń domowych, a ciągle znajdowane są martwe lub odstrzeliwane zakażone dziki. Perspektywy rozwoju branży rysują się więc w czarnych kolorach z powodu ograniczonego zapewne eksportu, zaniżonej podaży na rynku wewnętrznym, konieczności przestrzegania dodatkowych wymogów sanitarnych i weterynaryjnych.

asf, lubelszczyzna, bioasekuracja, asf u świń, hodowla trzody chlewnej, świnie

Rząd nie radzi sobie z ASF. Na Lubelszczyźnie mają dość

Podjęcia "stanowczych, natychmiastowych działań" zmierzających do zwalczania ASF domagają się od rządu radni Sejmiku Województwa Lubelskiego. Samorząd chce płacić za wskazywanie padłych dzików i zabijanie ich. W apelu...
Wynikająca z tego niepewność cen także może odstraszać chętnych przed inwestowaniem w trzodę.

A dzieje się to tuż przed kolejną edycją naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski będą przyjmowane w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 29 czerwca do 28 lipca (można je złożyć także za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR). Pomoc ma formę refundacji 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (60 proc. dla "młodego rolnika" lub gdy wniosek o wsparcie składa kilku rolników).

Koszty muszą być związane z "budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem".

dziki, trzoda chlewna, ASF, afrykańki pomór świń, wirus ASF w gospodarstwie

Tylko masowy odstrzał dzików w całym kraju może zatrzymać ASF

W związku z potwierdzeniem kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa podlaskiego, lubelskiego i mazowieckie Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej apeluje do rządu o podjęcie pilnych działań. W ocenie...

Na rozwój produkcji prosiąt (w PROW 2014-2020) można dostać maksymalnie 900 tys. zł dofinansowania. Prawdopodobnie większe zainteresowanie będzie dotacjami na rozwój produkcji mleka krowiego, która w ostatnim czasie wydaje się być stabilną gałęzią rolniczej branży. Tu wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł. Pół miliona zł można też dostać na inwestycje służące rozwojowi produkcji bydła mięsnego.

Wnioski zostaną poddane ocenie, a suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Jak podaje ARiMR, pod uwagę będzie brane m.in. zwiększenie liczby zwierząt, których inwestycja dotyczy.

Punkty będzie można też otrzymać za uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości żywności. Na dodatkowe "oczka" mogą też liczyć rolnicy, którzy mają nie więcej niż 40 lat oraz realizujący inwestycje służące ochronie środowiska naturalnego lub zapobiegające zmianie klimatu.

Listy kolejności przysługiwania pomocy (będzie ich 6, dla każdego z obszarów pomocy podwójne - oddzielnie dla województwa mazowieckiego i dla pozostałych) zostaną opublikowane w terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2022

Hoduj z głową świnie:

-Stres cieplny w chłodni

-Dlaczego nie białko ogólne?

-Łubin jest dobry dla świń

-Piętrowa chlewnia

-Jak zmienia się rynek?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2022

Hoduj z głową bydło:

-Cena zawodzi hodowców

-Mleczna gala

-Aby było zdrowo i opłacalnie

-Witamina E i selen dla opasów

-Najważniejsze pierwsze dni

 

PRENUMERATA