ASF. Hodowcy otrzymają wsparcie. Mają czas do 28 czerwca

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
07-05-2019,9:50 Aktualizacja: 07-05-2019,9:46
A A A

Hodowcy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać wnioski o pomoc. Mają na to czas do 28 czerwca. Liczy się kolejność wpływu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc dla hodowców, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych bądź afrykańskiego pomoru świń jest przyznawana według kolejności wpływu wniosków. Refundacji podlega do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych.

ARiMR w swoich regionalnych oddziałach przyjmuje wnioski w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof". Jest ono finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

tuczniki, cena, Niemcy, trzoda chlewna

Ceny tuczników nadal będą wysokie?

Notowania żywca wieprzowego w Niemczech w ostatnim tygodniu pozostały bez zmian. Eksperci przewidują jednak dobre perspektywy dla tego rynku, które głównie będą związane ze wzrostem unijnego eksportu do Azji.   Ceny żywca...

Wsparcie dla hodowców nie może przekraczać limitu pomocy, który w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi do 300 tys. zł na beneficjenta i gospodarstwo.

Hodowcy, którzy ucierpieli z powodu wystąpienia w ich gospodarstwie wirusa ASF to rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF. Ponadto na dzień wydania tej decyzji utracili co najmniej 30 proc. posiadanych świń.

Przyznaną pomoc można wykorzystać na inwestycje związane z działalnością rolniczą, ale niezwiązane z produkcją świń.

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od powstania w gospodarstwie szkód w roku, w którym rolnicy złożą wniosek lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok jego złożenia.

afrykański pomór świń, trzoda chlewna, Ukraina, fermy trzody chlewnej

ASF nie jest im groźny. Inwestują w duże fermy świń

Nowe fermy trzody chlewnej mają powstać na Ukrainie. Jak informuje portal Pig Progress kilka europejskich firm pracuje obecnie nad planami ich uruchomienia pomimo trwającej w tym państwie epidemii afrykańskiego pomoru świń. Pig Progress informuje,...

W przypadku klęsk żywiołowych o wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach w wysokości co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok wystąpienia szkody albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda.

Przy wyliczeniach pomijany jest rok o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.

ARiMR informuje, że w ubiegłym roku, wypłaciła rekordową kwotę wsparcia z budżetu krajowego wynoszącą 1,86 mld zł. 1,4 mld zł trafiło do poszkodowanych przez suszę i powódź.

Na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń agencja przekazała ponad 145 mln zł tj. dwa razy więcej niż w 2017 r.

  • Informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń oraz tematy związane z hodowlą i produkcją trzody chlewnej można znaleźć w dwumiesięczniku "Hoduj z Głową Świnie" ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2021

Hoduj z głową świnie:

-Pogłowie zmalało

-Ważny smak i zapach paszy

-Stosowanie enzymów w paszach dla prosiąt

-Prąd z gnojowicy

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2021

Hoduj z głową bydło:

-Śruta sojowa od A do Z

-Zadbaj o zdrowe racice

-Jak powstaje idealna bela?

-Jakie białko w dawkach?

-Z automatyka za pan brat

PRENUMERATA