Wytyczne dla hodowców gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
20-05-2021,9:00 Aktualizacja: 20-05-2021,8:56
A A A

Hodowcy gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych mogą się zapoznać z wytycznymi dotyczącymi tymczasowych minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad tych zwierząt.

Zasady te zostały przygotowane w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa.

Wytyczne zostały opracowane przez głównego lekarza weterynarii we współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym - Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, Zakładem Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego oraz związkami branżowymi.

Wytyczne zostały przekazane wszystkim wojewódzkim lekarzom weterynarii w celu wykorzystania do wdrożenia w życie w drodze aktów prawa miejscowego tj. rozporządzeń powiatowych lekarzy weterynarii lub wojewodów, na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii.

  • GLW prezentuje wytyczne minimalne zasady bioasekuracji wybiegów dla gęsi
  • Gęsi na wybiegach nie mogą mieć kontaktu z innym ptactwem
  • Wybieg dla gęsi z uwagi na HPAI powinien być ogrodzony
  • Teren wybiegu powinien zostać odkażony
  • Hodowcy gęsi powinni prowadzić codzienną dokumentację

grypa ptaków w polsce, grzegorz puda, mirosław welz, utylizacja drobiu

Strategia walki z wirusem grypy ptaków wymaga zmian

Liczba ognisk grypy ptaków spada i w najbliższych tygodniach wyeliminujemy wirusa z populacji drobiu w Polsce - zapewnił główny lekarz weterynarii Mirosław Welz. - Sezon grypy ptaków w tym roku to nowe doświadczenie wynikające...

Gęsi bez kontaktu innymi zwierzętami

Stada gęsi, zgodnie z wytycznymi, powinny być utrzymywane w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami oraz innym utrzymywanym w nim drobiem, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych.

W przypadku korzystania z wybiegów, należy ograniczyć ryzyko kontaktu bezpośredniego i pośredniego z dzikimi ptakami, uwzględniając następujące kryteria takie jak dozór właścicielski, ściółka, wypuszczanie dobowe w sposób kontrolowany po uprzednim sprawdzeniu otoczenia gospodarstwa i wybiegu oraz dokumentowanie czynności przez posiadacza zwierząt.

Wybieg dla gęsi powinien być ogrodzony, a jego powierzchnia powinna wynosić co najmniej 5 metrów kwadratowych na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnej oraz maksymalnie 19 kg na 1 m2 dla młodych gęsi rzeźnych.

Przed wypuszczeniem gęsi na wybieg należy przeszukać jego teren oraz bezpośredniego otoczenia, a także otoczenia gospodarstwa w odległości 250 metrów, celem wykrycia zwłok dzikiego ptactwa lub konających dzikich ptaków.

grypa ptaków w polsce, grzegorz puda, mirosław welz, sejmowa komisja rolnictwa

Grypa ptaków pustoszy fermy drobiu. Minister zdaje relację posłom

Do 17 maja stwierdzono w Polsce 322 ogniska grypy ptaków, czyli sześć razy więcej niż w ubiegłym, gdzie było 54. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie żuromińskim i mławskim - poinformował Grzegorz Puda, minister rolnictwa. - Grypa...

W przypadku ich wykrycia należy pozostawić gęsi w zamknięciu oraz niezwłocznie poinformować powiatowego lekarza weterynarii celem pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku HPAI.

Wybieg musi być odkażony

Teren wybiegu powinien zostać odkażony przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed każdym wypuszczeniem gęsi.

Ściółka stosowana na wybiegu powinna pochodzić z miejsca, w którym składowana jest w sposób skutecznie zabezpieczający przed kontaktem z dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe, wyłącznie po jej uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym.

Teren wybiegu dla gęsi powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy przed dzikimi ptakami, np. w postaci dźwiękowych lub wizualnych.

Wypuszczanie gęsi na wybieg powinno odbywać się w określonych godzinach w ciągu dnia tj. między godziną 10 a 16. Nie należy tego robić wcześnie rano i późno wieczorem.

Pojenie i karmienie gęsi na wybiegu jest zabronione. Zgodnie z zaleceniami GLW zabronione powinno być także stosowanie zielonki do żywienia tych zwierząt

W przypadku, gdy na terenie wybiegu znajdują się zbiorniki wodne jak staw, jezioro, czy rzeka, gęsiom należy uniemożliwić do nich dostęp.

HPAI, grypa ptaków, ognisko HPAI, Inspekcja Weterynaryjna, hodowcy drobiu, bioasekuracja, KIPDiP, hodowcy drobiu

Migracje, pogoda i koncentracja sprzyjają HPAI

Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków wciąż wybuchają w naszym kraju. Zabiciu i utylizacji z tego tytułu podlegają setki tysięcy drobiu, a hodowcy których stada zostały dotknięte tą chorobą, znajdują się w bardzo trudnej sytuacji....

Hodowca ma prowadzić dokumentację

Hodowca powinien prowadzić codzienną dokumentację czynności w powyższym zakresie. Ma ona uwzględniać osoby odpowiedzialne za wdrażanie zasad bioasekuracji i ich weryfikację.

Dokumentacja ma również zawierać informację dotyczącą rodzaju i ilości zużytych środków dezynfekcyjnych, o ewentualnych awariach i naprawach wykonywanych na terenie wybiegów oraz wszelkich stwierdzonych na terenie wybiegu nieprawidłowościach, np. objawach klinicznych lub upadkach gęsi, a także gromadzeniu się w okolicy gospodarstwa dzikich ptaków i występowaniu u nich jakichkolwiek objawów chorób, przede wszystkim osłabienia czy padnięć.

W przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na podejrzenie wystąpienia HPAI u gęsi, do których należą wzrost śmiertelności, nagła wybroczynowość i objawy neurologiczne lub objawów, w stosunku do których nie można ustalić jednoznacznej diagnozy, należy niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii, najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej lub organ samorządu terytorialnego jak wójt, burmistrz, prezydenta miasta.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2023

Hoduj z głową świnie:

-Chiny wałczą z ASF

-Hodowca wygrał z ARiMR

-Oszczędzaj z głową

-Przepis na superlochy

-Rzucił korporację dla świń

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2023

Hoduj z głową bydło:

-Sprzeciw wobec zakazu

-Termin zbioru musi być trafiony

-Mają podążać za paszą

-Trzyma mastitis  ryzach

-Co stosować na muchy?

 

PRENUMERATA