Zbadają jak wypas krów w lesie wpłynie na jakość i smak mięsa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Agnieszka Libudzka PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
07-06-2021,13:55 Aktualizacja: 07-06-2021,13:59
A A A

Naukowcy ze Stacji Badawczej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Popielnie zbadają, jak krowy prymitywnych ras czują się w lesie - i jak tamtejsze warunki wpłyną na smak i jakość mięsa wołowego.

Krowa polska czerwona, której dotyczyć będą badania, jest jedną z pierwotnych ras bydła rodzimego w Europie. Jak powiedział dr Mamadou Bah, kierownik Stacji Badawczej IRZiBŻ w Popielnie jest dobrze przystosowana do trudnych warunków bytowania.

Mleczna Gala, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, hodowcy bydła mlecznego, wydajność mleczna

Mleczna Gala 2021 on-line za nami. Znamy najlepszych hodowców

Mleczna Gala po rocznej przerwie ponownie się odbyła. 31 maja najlepsi w Polsce hodowcy i producenci bydła mlecznego zostali nagrodzeni za swoją ciężką pracę. Mleczna Gala 2021 z powodu wciąż trwającej pandemii koronawirusa po raz pierwszy w swojej...

- Stacja IRZiBŻ PAN w Popielnie, której misją jest ochrona różnorodności biologicznej, zajmuje się hodowlą bydła tej rasy. Krowy polskiej rasy czerwonej wyróżniają się dużą odpornością, są długowieczne (dożywają nawet 20 lat), odznaczają się wysoką płodnością i dużą żywotnością cieląt. Krowy nie są wybredne, jeśli chodzi o pasze i dość szybko regenerują utraconą kondycję - wyjaśnił ekspert.

Projekt naukowy z udziałem bydła tej rasy będzie realizowany na Półwyspie Popielniańskim. Będzie polegał na wypasie krowy polskiej czerwonej w środowisku naturalnym, czyli na terenie leśno-łąkowym w towarzystwie - lub bez - konika polskiego.

W ten sposób naukowcy zbadają, jak leśne warunki hodowli wpłyną na jakość i smak mięsa wołowego. Ma to być początkiem do uzyskania certyfikatu dla produktu końcowego - mięsa polskiej czerwonej.

Projekt poprowadzi zespół naukowców i hodowców ze Stacji IRZiBŻ PAN oraz Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Przeniesieniem naukowej wiedzy na rolniczy grunt zajmie sie Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

ubój bydła w gospodarstwie, ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej , Parlament Europejski , Rada Europy

Ubój bydła w gospodarstwie na własny użytek ma być możliwy

Ubój bydła w wieku do 12. miesiąca życia w gospodarstwie w ramach produkcji mięsa na użytek własny - zakłada projektowana nowelizacja ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Przygotowany przez resort rolnictwa dokument trafił do prac rządowych....

Badania i obserwacje krów będą prowadzone z pomocą najnowszych technologii opracowanych przez firmę White Hill z Białegostoku. Stworzony zostanie elektroniczny system wyposażony w kamery do pomiaru niezbędnych parametrów zootechnicznych u bydła.

- Testowany będzie również, unowocześniony na potrzeby projektu, wirtualny pastuch, umożliwiający utrzymywanie zwierząt w lesie bez konieczności budowy ogrodzeń - wyjaśnił dr Bah.

Dodatkowo, stworzony zostanie informatyczny system zarządzania danymi zwierząt oparty o algorytmy sztucznej inteligencji oraz przetwarzania danych BIG DATA, umożliwiający śledzenie poszczególnych linii genetycznych.

- Integralną część projektu stanowić będą badania ekologiczne. Sprawdzimy, jak odtwarzają się lasy pastwiskowe i świetliste dąbrowy. W skali Europy jest to środowisko niemal nieistniejące a jednocześnie niezwykle cenne przyrodniczo. Realizacja projektu pozwoli ocenić, jak wypas zwierząt gospodarskich wpływa na strukturę i bioróżnorodność tych obszarów. Ustawa o lasach zakazuje w Polsce wypasu zwierząt hodowlanych w środowisku leśnym. Jednakże projekt będzie realizowany na terenie Stacji Badawczej w Popielnie. Las w Popielnie, z uwagi na swój eksperymentalny charakter, stwarza więc taką możliwość - stwierdził naukowiec.

Renata Matysiak, Mieczysław Matysiak, Piotr Matysiak, krowy mleczne, bydło mleczne, produkcja mleka, mleko, TMR, cielęta

Hodowcy mają się czym pochwalić, a zaczynali od 4 krów

Hodowcy zaczęli produkcję mleka od stada liczącego 4 krowy. Wcześniej nie mieli do czynienia z hodowlą bydła, więc uczyli się jej krok po kroku. Renata i Mieczysław Matysiakowie z Puszczykówca w woj. wielkopolskim posiadają stado bydła...

Ponieważ zwierzęta hodowlane wpuszczone zostaną do lasu, gdzie bytują koniki polskie (tabuny żyjące w warunkach wolnościowych - PAP), naukowcy będą mieli też okazję sprawdzić, na ile prymitywne rasy bydła mogą być utrzymywane wraz z innymi gatunkami dzikich zwierząt.

- Badania w skali naszego kraju i Europy będą miały zdecydowanie nowatorski charakter, zarówno pod względem biologicznym, jak i w zakresie zastosowanych innowacyjnych technologii sztucznej inteligencji i wirtualnego ogrodzenia. Tylko w niektórych krajach Europy (np. Holandia) dopuszczony jest wypas bydła w warunkach wolnościowych, realizowany dla celów ochrony przyrody i bioróżnorodności. Realizacja tego wyjątkowo interdyscyplinarnego projektu umożliwiłaby podobny model wypasu również w naszym kraju - ocenił dr Bah.

Podkreślił, że chów przemysłowy zwierząt budzi w Polsce coraz większy społeczny opór. - Dlatego eksperyment naukowy w Popielnie będzie stwarzał unikalną szansę promocji rodzimych ras bydła, rolnictwa ekologicznego oraz trwałego i zrównoważonego modelu zintegrowanego użytkowania przyrody dzikiej i udomowionej - wskazał.

Stacja Badawcza PAN w Popielnie została włączona do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie w 2016 roku. Misją Stacji Badawczej jest ochrona różnorodności biologicznej, między innymi poprzez hodowlę zwierząt ras zachowawczych (koniki polskie, bydło rasy polska czerwona i nizinna czarno-biała), jak również edukacja, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju i postaw ekologicznych.
 Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2021

Hoduj z głową świnie:

-Pogłowie zmalało

-Ważny smak i zapach paszy

-Stosowanie enzymów w paszach dla prosiąt

-Prąd z gnojowicy

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2021

Hoduj z głową bydło:

-Śruta sojowa od A do Z

-Zadbaj o zdrowe racice

-Jak powstaje idealna bela?

-Jakie białko w dawkach?

-Z automatyka za pan brat

PRENUMERATA