PZHiPBM zgłasza uwagi i propozycje do KPS w sprawie dobrostanu bydła

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
01-03-2024,14:40 Aktualizacja: 04-03-2024,14:40
A A A

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zgłosił uwagi i propozycje do wytycznych dotyczących dobrostanu bydła.

Uwagi zostały sporządzone do projektu zmiany wytycznych szczegółowych dotyczących przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I.10.15 Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Uwolnienie bydła z łańcuchów

PZHiPBM zaproponował dodanie zapisu o finansowaniu inwestycji mających na celu przebudowę budynków inwentarskich w celu uwolnienia bydła z łańcuchów.

ceny bydła rzeźnego, mięso wołowe, wołowina, spadek cen, zakup bydła rzeźnego

Ceny w skupie bydła rzeźnego stabilizują się

Notowania bydła ogółem w połowie lutego pozostały bez zmian. W tym czasie odnotowano wzrost cen krów i wyraźny spadek w grupie bydła w wieku 8-12 miesięcy.    Krajowe zakłady w dniach od 12 do 18 lutego za bydło...

– Skoro spora część bydła w Polsce utrzymywana jest jeszcze na łańcuchach. Biorąc pod uwagę zmiany legislacji unijnej w zakresie dobrostanu zwierząt oraz realizację programu dobrostanu zwierząt, zasadne jest wspieranie działań mających na celu uwolnienie z nich zwierząt – mówi Jacek Zarzecki, prezes PZHiPBM.

Poskromy, przepędy i czochradła

Związek proponuje ponadto umożliwienie zakupu poskromów oraz przepędów, zakup czochradeł do bydła innych niż automatyczne w ilości 1 czochradło na 20 sztuk oraz zmiany punktowania inwestycji tak, aby wspierać małe i średnie gospodarstwa w zakresie poprawy dobrostanu zwierząt

– Zakup czochradła automatycznego to wydatek kilku tysięcy złotych. Należy umożliwić rolnikom mającym mniejsze stada zakup czochradeł innych niż automatyczne, które są tańsze i wystarczające w stadach bydła mięsnego – mówi Jacek Zarzecki.

bydło mięsne, buhaje czystorasowe, buhaje, żywiec wołowy, hodowcy bydła, hodowla bydła, ARiMR, buhaje ras mięsnych

Zakup buhaja czystorasowego. Jak uzyskać pomoc?

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego informuje, jak hodowcy mogą uzyskać pomoc do zakupu czystorasowego buhaja. Pomoc otrzyma rolnik, który zakupił w roku złożenia wniosku o udzielenie pomocy lub w roku...

Jednym z podstawowych działań zapewniających dobrostan zwierząt jest posiadanie przepędu oraz poskromu z wagą w celu przeprowadzania zabiegów zootechnicznych oraz selekcji, załadunku rozładunku i bieżącej opieki nad zwierzętami.

Zarzecki podkreśla, że szczególnie ważne są inwestycje w poskromym i przepędy, które usprawniają pracę rolników przy obsłudze bydła, ale i zwiększają ich bezpieczeństwo.

– Co roku mamy wypadki z udziałem bydła. Posiadanie poskromu i przepędu to wydatek od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Często małych rolników nie stać na taką inwestycję, wiec wspieranie tych działań powinno być priorytetem – mówi prezes PZHiPBM.

Zmiana punktacji

PZHiPBM proponuje także zmianę punktacji. Zgodnie z propozycją związku gospodarstwa posiadające:

  • nie mniej niż 5 DJP i nie więcej niż 30 DJP mają otrzymać 2 punkty (MRiRW – 1 pkt);
  • powyżej 30 DJP i nie więcej niż 60 DJP mają otrzymać 3 punkty (MRiRW – 2 pkt);
  • powyżej 60 DJP i nie więcej niż 100 DJP mają otrzymać 4 punkty (MRiRW – 3 pkt);
  • powyżej 100 DJP i nie więcej niż 150 DJP mają otrzymać 1 punkt ( MRiRW – 4 pkt);

Producent Bydła Mięsnego Roku 2023, bydło mięsne, hodowcy bydła, producenci bydła, krowy mamki, opasy, cielęta, PZPBM

Laureaci konkursu Producent Bydła Mięsnego Roku 2023

Hodowcy bydła, producenci odsadków i opasów zostali nagrodzeni w ramach ogólnopolskiego konkursu Producent Bydła Mięsnego Roku 2023. Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu Producent Bydła Mięsnego Roku 2023 odbyło się...

Wybiegi niezależne od wagi

PZHiPBM zaproponował także zmianę w zakresie powierzchni wybiegów.

Wybiegi powinny posiadać powierzchnię nie mniejszą niż 30% powierzchni na każde zwierzę określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. (Dz.U. 2010r. Nr 116, poz. 778 – mówi Jacek Zarzecki.

– System uzależnienia wielkości wybiegu od wagi jest niepoliczalny i powinien praktycznie codziennie ulegać zmianie, więc nasza propozycja jest prostszym i przejrzystym rozwiązaniem.

Pastwiska wyżej punktowane

Zaproponowano także zwiększenie punktacji za operację dotyczącą przygotowania pastwisk umożliwiających bezuwięziowy wypas bydła z 2 do 3 punktów.

10 Forum Sektora Wołowiny, wołowina, bydło mięsne, producenci bydła, opasy, mamki, cielęta, dobrostan bydła mięsnego

Hodowla bydła stoi przed wyzwaniami i zmianami

Napięte relacje z Ukrainą i przepisy Europejskiego Zielonego Ładu zdominowały 10 Forum Sektora Wołowiny. 10 edycja Forum Sektora Wołowiny pod hasłem „Produkcja zrównoważona - szanse i zagrożenia” odbyła się 2 lutego w Warszawie....

– Przygotowanie pastwisk jest jednym podstawowych działań dobrostan zwierząt. Proponujemy więc zwiększenie liczby punktów za takie działanie – mówi Jacek Zarzecki.

Nie tylko gospodarstwa ekologiczne

PZHiPBM chce, aby pierwszeństwo w udzieleniu pomocy miały gospodarstwa nie tylko ekologiczne, ale również stada hodowlane, dla których prowadzone są księgi hodowlane oraz prowadzi się ocenę wartości użytkowej i te, które są objęte systemami jakości.

W Polsce większość bydła utrzymywanych jest w stadach małych i średnich. PZHiPBM wychodzi więc z założenia, że należy punktować te gospodarstwa, które potrzebują takiego wsparcia.

W ciągu ostatnich 4 lat liczba gospodarstw rolnych utrzymujących bydło spadła z 350 do 300 tys. Należy wiec umożliwić i wspierać inwestycje tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna.

– Zdajemy sonie sprawę ,że aby zrealizować nasze propozycje, mogą być potrzebne zmiany KPS w zakresie ujęcia niektórych inwestycji. Szkoda, że gdy zgłaszaliśmy je 2 lata temu, nie były one wpisane. Wychodzimy jednak z założenia, że na dobre zmiany nie jest nigdy za późno, a potrzebujemy jak najszerszego zakresu działań inwestycji w dobrostan – komentuje Jacek Zarzecki.

Więcej informacji na temat hodowli bydła oraz produkcji mleka znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Bydło"  ZAPRENUMERUJ

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals)  


 

 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 1/2024

Hoduj z głową świnie:

-Skąd się biorą stereotypie u świń?

-Jednym głosem w imieniu hodowców

-Zimowe wyzwania na odchowalni i tuczu

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA