Pogłowie krów ras mięsnych w Polsce nieznacznie zmalało

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
13-04-2018,11:00 Aktualizacja: 13-04-2018,10:19
A A A

Liczba krów ocenianych w Polsce według stanu na 1 grudnia 2016 roku wynosiła 22531 sztuk. Oznacza to spadek o 4,51 proc. w porównaniu do 2015 roku. O 4,1`2 proc. zmniejszyła się również liczba gospodarstw będących pod ceną wartości użytkowej.

Średnia liczba krów w stadzie zmniejszyła się o 2,46 proc., a liczba stad o 2,10 proc.

Zainteresowanie hodowców różnymi rasami bydła mięsnego zaowocowało tym, że obecnie w Polsce prowadzone są księgi hodowlane i ocena wartości użytkowej dla 15 ras.

Limousine to rasa bydła, która podobnie jak w 2015 roku dominuje wśród polskich hodowców. Kolejne miejsca zajmują charolaise, hereford, simentaler mięsny oraz angus czerwony i czarny.

mięso wołowe, wołowina, eksport wołowiny, eksport zwierząt

Eksport wołowiny rośnie. W kraju zostaje niewiele mięsa

Polski rynek wołowiny bardzo uzależniony jest od eksportu. Ponad 83 proc. mięsa wołowego, które zostało wyprodukowane w kraju trafia bowiem na rynki zagraniczne. Jak wynika z danych ministerstwa rolnictwa w pierwszych jedenastu miesiącach...

Różnorodność ras mięsnych o zróżnicowanych wymaganiach środowiskowych pozwala hodowcom na wybór takiej, która będzie mogła być utrzymywana w optymalnych warunkach. Umożliwia to również na zachowanie dobrostanu zwierząt w różnych regionach kraju.

W roku 2016 odnotowano niewielki spadek ogólnej liczby krów czystorasowych z 18490 sztuk w 2015 roku do 18259 sztuk. Wzrosła liczba mamek w rasach hereford, simentaler typ mięsny, angus czarny, blonde d’aquitaine, salers oraz uckermärker.

Populacja żeńska krów mieszańców w 2016 roku również spadła. Wynosiła ona 4272 sztuk w porównaniu do 5104 w 2015 r., 6302 w 2014 r. oraz 6633 w 2013 roku. Może to świadczyć zarówno o poprawie koniunktury w hodowli bydła mlecznego, co ma przełożenie na zmniejszenie skali krzyżowania towarowego, jak również o rozwoju hodowli czystorasowych w dotychczas typowo towarowych stadach.

fermy drobiu, fermy trzody chlewnej, wielkoprzemysłowe fermy, gospodarstwa rodzinne

Fermy można zastąpić gospodarstwami rodzinnymi?

Wielkoprzemysłowe fermy drobiu oraz trzody chlewnej zdaniem ekologów występują w Polsce w zbyt dużej liczbie. - W państwach europejskich największa ilość ferm w basenie Morza Bałtyckiego to jest maksymalnie 100, to jest w Niemczech....

W zalecanym terminie tj. od stycznia do maja, w 2016 roku wycieliło się 59,6 proc. krów czystorasowych (10389 szt.) oraz 63,0 proc. krów mieszańcowych (2778 szt.).

Wycielenia w tym okresie są bardziej korzystne ekonomicznie jak również organizacyjnie. Pozwalają one na lepsze wykorzystanie pastwisk przez cielęta oraz w przypadku gospodarstw ukierunkowanych na sprzedaż materiału hodowlanego.

Cielęta urodzone w okresie zimowym i wczesnowiosennym w momencie wyjścia na pastwisko z matkami mają już odpowiednio rozwinięte przedżołądki i mogą korzystać z zielonki pastwiskowej. Dodatkowo udostępnienie krowom pastwisk wiosną po żywieniu zimowym wpływa korzystnie na laktację.

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2024

Hoduj z głową bydło:

-Dobra siara to podstawa

-Stres cieplny - rozród, żywienie, cielęta

-Kwasica żwacza w świetle najnowszych doniesień

-Metody diagnozowania ciąży

 

PRENUMERATA