Jakość wody wpływa na preferencje krów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: D. Chełstowska | hoduj@apra.pl
24-09-2016,7:30 Aktualizacja: 18-11-2016,10:27
A A A

Okazuje się, że jakość wody ma wpływ na preferencje krów i ich zachowanie związane z jej piciem. Szczegółowo zbadano to w niedawno przeprowadzonym doświadczeniu przez SDSU Dairy and Food Science Department.

W regionie Środkowego Zachodu USA zapewnianie zwierzętom gospodarskim wody dobrej jakości to nie lada wyzwanie. Woda gruntowa we wschodniej części stanu Dakota Południowa, którą wykorzystuje się jako wodę pitną i do produkcji rolnej, jest twarda i ma wysoką zawartość składników mineralnych.

jałówki, bydło mleczne, hodowcy, krowy mleczne

Odchów jałówek. Nowa forma współpracy hodowców bydła mlecznego?

Hodowcy bydła mlecznego sami odchowują jałówki przeznaczone na remont stada lub kupują gotowy materiał hodowlany. Być może jednak dobrym rozwiązaniem byłaby usługowa produkcja młodzieży polegająca na odchowie dostarczanych cieląt? W Stanach...
Stężenie magnezu i wapnia wpływa na twardość wody. Całkowitą zawartość substancji rozpuszczonych (TDS, total dissolved solids) wykorzystuje się do oceny całkowitej ilości materii nieorganicznej rozpuszczonej w wodzie, co również jest kwestią problematyczną w tym regionie.

Wysoki poziom TDS i większa twardość wody pitnej wykorzystywanej w żywieniu bydła mlecznego mogą wpływać na sposób, w jaki zwierzęta pobierają wodę, co w efekcie oddziałuje na ich zdrowotność i wyniki produkcyjne.

Niskie pobranie wody może skutkować spadkiem masy ciała, skurczami żwacza, spowolnieniem oddechów, obniżeniem wydajności mlecznej i spadkiem pobrania suchej masy.

Systemy filtracji odwróconą osmozą to sposób oczyszczania wody opierający się na wykorzystaniu półprzepuszczalnej błony, aby usuwać nadmiar jonów, cząstek i niektóre bakterie z wody.

Agromajówka

Ile miejsca potrzebuje krowa?

Swoboda poruszania się jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na dobrostan krów. Decyduje o ich wynikach produkcyjnych oraz ogranicza walki w stadzie. - O dobrostanie krów należy pamiętać już w momencie projektowania...
Taka technologia może okazać się jedną z metod poprawy jakości wody pitnej przeznaczonej dla zwierząt gospodarskich. Wysunięto przypuszczenie, że wyższa jakość wody uzyskana dzięki filtracji techniką odwróconej osmozy sprawi, że jałówki będą chętniej ją pobierać.

Przeprowadzono badanie na SDSU Dairy Research and Training Facility, aby ocenić wpływ jakości wody na preferencje jałówek względem jej pobierania. Badano następujące rodzaje wody: 1) wodę po filtracji techniką odwróconej osmozy (ROW) (Culligan Inc. Brookings, SD), 2) wodę z miejskiej stacji uzdatniania wody (MCW), 3) miejscową wodę studzienną nieuzdatnianą (UWW).

Na sześciu jałówkach holsztyńskich (wiek 98 dni, masa ciała 135,6 kg) przeprowadzono sekwencyjne badanie eliminacyjne, co oznacza, że wodę zabierano po każdym z etapów doświadczenia, aby ustalić ranking preferencji jałówek. Zwierzęta utrzymywano w indywidualnych kojcach i żywiono podobnymi dawkami opartymi na granulacie i sianie z traw). Każda jałówka otrzymywała 3 pojemniki (3 x 3,78 litra) wody, którą zmieniano trzy razy dziennie.

bcs, kondycja krów, krowy mleczne, zasuszenie

Krowy w Polsce są zbyt tłuste

Kondycja krów mlecznych jest bardzo mocno powiązana z ich apetytem w okresie bezpośrednio poprzedzającym poród oraz po wycieleniu. Hodowcy nie przykładają jednak do niej zbyt dużej wagi. W efekcie w naszych oborach mlecznice są zbyt...
Za każdym razem pojemnik z wodą umieszczano w określonym miejscu losowo, a dodatkowy pojemnik po każdej stronie pozostawiano pusty, aby wyeliminować preferencyjność zachowania względem umiejscowienia pojemnika. W trakcie trwającego 8 dni doświadczenia oznaczano indywidualne spożycie wody przez jałówkę oraz dany typ wody.

W fazie adaptacyjnej jałówki otrzymywały wodę MCW przez trzy dni, aby ustalić wyjściowe pobranie wody. Podczas fazy 1 doświadczenia przez trzy dni podawano wszystkie trzy rodzaje wody, a pod koniec tego etapu zabierano ten rodzaj wody, który dana jałówka najbardziej preferowała. W fazie 2 przez dwa dni podawano dwa pozostałe rodzaje wody, aby sklasyfikować preferencje. Taki ranking preferencji względem wody określono dla każdej jałówki, bazując na ilości wody pobranej w trakcie dwóch etapów doświadczenia.

Oznaczono skład chemiczny trzech rodzajów wody (tabela). Całkowitą zawartość substancji rozpuszczonych zmierzono dwoma różnymi metodami (grawimetryczną i przewodnictwa elektrycznego), a wartości różniły się zależnie od techniki analitycznej. Uzyskane wyniki wskazują, że woda UWW oraz MCW zawierały więcej siarczanów, TDS i były twardsze niż woda ROW.

mleko zima krowy

Jak za zimno, to krowy produkują mniej

Typowe temperatury dla okresu zimowego wróciły, choć jeszcze nie są to mrozy poniżej minus 10 stopni. Krowy to wytrzymałe zwierzęta i niskie temperatury nie są większym problemem, ale kiedy w oborze zbytnio się wychłodzi i w dodatku narazimy...
Całkowite średnie pobranie wody wyniosło odpowiednio 4,20, 4,14 oraz 3,93 galona/dobę (15,9, 15,6 oraz 14,8 l/dobę) w fazie adaptacyjnej, fazie 1 i 2. Gdy trzy rodzaje wody podawano jednocześnie w fazie 1, średnie pobranie wyniosło 1,87, 1,34 oraz 0,93 galona/dobę (7, 5 oraz 3,5 litra/dobę) odpowiednio dla wody ROW, MCW i UWW. Trzy jałówki wolały wodę ROW, a potem w kolejności MCW.

Dwie jałówki preferowały wodę MCW jako pierwszą, wybierając ROW jako drugą. Jedna jałówka najpierw wybierała wodę UWW i potencjalnie była „elementem odstającym” w grupie, biorąc pod uwagę preferencje smakowe. Uśredniony ranking preferencji to 1,67, 1,83 oraz 2,50 dla wody ROW, MCW i UWW, gdzie mniejsza wartość wskazuje większą preferencję.

Wyniki wskazują, że woda ROW była tą nieznacznie bardziej preferowaną względem MCW, a oba te rodzaje były z kolei chętniej wybierane niż UWW. Zgodnie więc z przyjętym założeniem - wraz z poprawą jakości wody zmieniały się in plus preferencje jałówek. System uzdatniana wody technologią odwróconej osmozy może być więc dobrym rozwiązaniem, szczególnie gdy dostępna jest wyłącznie woda UWW, zachęcającym rosnące jałówki do pobierania większych ilości wody.

 

Książki warte polecenia: "Choroby bydła" | "Sygnały żywienia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 6/2021

Hoduj z głową świnie:

-Produkuje tuczniki w strefie ASF

-Bioasekuracja nie jest straszna

-Otłuszczanie a rozród loch

-To nie koniec ASF

-Psy mogą pomoc zwalczyć ASF

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2021

Hoduj z głową bydło:

-Śruta sojowa od A do Z

-Zadbaj o zdrowe racice

-Jak powstaje idealna bela?

-Jakie białko w dawkach?

-Z automatyka za pan brat

PRENUMERATA