Zamiast elektronicznego wniosku o dopłaty wystarczy oświadczenie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
06-01-2019,8:00 Aktualizacja: 06-01-2019,8:48
A A A

Do prac rządowych trafił projekt nowelizacji ustawy o płatnościach bezpośrednich, w którym resort rolnictwa proponuje przedłużenie na ten rok składania oświadczeń dla gospodarstw do 10 ha zamiast wypełniania elektronicznego wniosku.

"Celem projektowanych zmian jest przedłużenie na 2019 r. rozwiązań zastosowanych w 2018 r. polegających na umożliwieniu rolnikom ubiegającym się o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) złożenie - zamiast wniosku o przyznanie tych płatności - oświadczenia, w którym potwierdza brak zmian w porównaniu do wniosku złożonego w poprzednim roku" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

dopłaty bezpośrednie, sejmowa komisja rolnictwa, Wiktor Szmulewicz, jarosław sachajko, robert telus

Rolnicy "z Marszałkowskiej"? Nie gospodarzą, a dopłaty biorą

Na ich areałach nikt ich nie widział, za to unijne i krajowe dopłaty rolne płyną do nich szerokim strumieniem. Od lat tacy "gospodarze" są solą w oku prawdziwych rolników. Ale jeszcze nikt nic z tym problemem nie zrobił. Temat ten...

Według autorów tej noweli, w ubiegłym roku takie rozwiązanie uprościło procedurę wnioskowania o dopłaty.

Polska, podobnie jest inne unijne kraje, ma obowiązek wdrażania tzw. bezprzestrzennego wniosku. W wyniku derogacji Polska takie wnioski musi wdrożyć do 2020 r. W 2018 r. co najmniej 25 proc. wniosków musiało być złożone w formie elektronicznej, a w 2019 r. ma to być 75 proc.

Podobnie jak w 2018 r. złożenie oświadczenia będzie oznaczało wnioskowanie o te same płatności co w poprzednim roku. Rolnicy będą mogli składać oświadczenia od 15 lutego do 14 marca na formularzu opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z możliwości złożenia oświadczenia będą mogli skorzystać rolnicy, w gospodarstwach których nie nastąpiły zmiany w stosunku do wniosku wypełnionego w 2018 r.

materiał siewny, siew, kukurydza, rzepak, Małopolska Izba Rolnicza

Rolniczy samorząd chce dopłat do nasion kukurydzy i rzepaku

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa o wprowadzenie dopłat do powierzchni gruntów obsianych kwalifikowanym materiałem siewnym kukurydzy i rzepaku. Centralne władze poparły wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej....

W ubiegłym roku z oświadczenia zamiast wniosków złożyło 400 tys. rolników, szacuje się, że w tym roku skorzysta podobna ilość, co stanowi 30 proc. wszystkich beneficjentów dopłat bezpośrednich. Potencjalna liczba uprawnionych jest ok. 750 tys. osób. Oświadczenia są następnie przenoszone przez pracowników Agencji do systemu informatycznego, co jest uznawane przez KE jako złożenie wniosku elektronicznego.

W ubiegłym roku e-wnioski złożyło 900 tys. rolników. A powierzchnia gruntów objętych formularzem bezprzestrzennym wyniosła prawie 90 proc. całkowitej powierzchni deklarowanej do płatności. Szacuje się, że w 2019 r. zostaną osiągnięte podobne wielkości.

O dopłaty bezpośrednie ubiega się ok. 1 mln 350 tys. rolników.

W projektowanej ustawie proponuje się ponadto zobowiązać Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do przesyłania wszystkim rolnikom częściowo wypełnionych wniosków formie papierowej wraz z materiałami graficznymi.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie