Ustawy dotyczące zdrowia roślin wracają do Sejmu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
07-02-2020,8:40 Aktualizacja: 07-02-2020,8:45
A A A

Senat wniósł poprawki do ustaw dotyczących ochrony zdrowia roślin - ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz ustawy o ochronie roślin przed agrofagami. Obie wrócą pod obrady Sejmu.

Za ustawą o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z poprawkami głosowało 97 senatorów. Tyle samo poparło ustawę o ochronie roślin przed agrofagami, również z poprawkami.

60. Sesja Naukowa IOR-PIB w Poznaniu, IOR-PIB w Poznaniu, Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin, Marek Mrówczyński,

Przed nami 60. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu

Około 60 prelegentów, 130 posterów, niemal 450 uczestników, w tym przedstawicieli najważniejszych instytucji zajmujących się ochroną roślin. Tegoroczna, 60. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin - PIB będzie jednym z...

Kilkanaście poprawek (były proponowane przez biuro legislacyjne podczas posiedzenia senackiej komisji rolnictwa) do tych dwóch uzupełniających się ustaw zgłosił Antoni Mężydło (PO-KO).

Mają głównie charakter legislacyjny, ale - jak tłumaczył senator - są też błędne odesłania do przepisów, które trzeba poprawić. Dodał, że taka ilość uwag świadczy o "niechlujnym" przygotowaniu ustaw.

Jan Białkowski, wiceminister rolnictwa powiedział, że strona rządowa jest przeciwko poprawkom. Wyjaśnił, że obecnie najważniejsze jest szybkie uchwalenie ustaw, gdyż powinny były wejść w życie przed 14 grudnia ub.r., ale ze względu na wybory ich procedowanie opóźniło się.

Zapewnił, że uwagi te zostaną uwzględnione przez nowelizację, a taka jest przewidywana po wejściu w życie unijnych rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

Poprawki ponownie rozpatrywała w czwartek wieczorem senacka komisja rolnictwa, ale ostatecznie nie poparła tych zmian. Zostały zgłoszone ponownie jako wnioski mniejszości.

Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami wprowadza przepisy unijnych rozporządzeń: w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin oraz w sprawie kontroli urzędowych dot. m.in. zdrowia roślin i środków ochrony roślin, przyjętych przez PE i Radę w 2016 i 2017 r.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj