Rząd przyjął projekt noweli Prawa wodnego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Łukasz Pawłowski PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-05-2022,12:45 Aktualizacja: 05-05-2022,12:55
A A A

Dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych - zakłada m.in. projekt nowelizacji Prawa wodnego, który został przyjęty przez rząd.

Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, projekt zakłada również wprowadzenie dotacji przyznawanej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez Wody Polskie dotyczącej wytwarzania energii z odnawialnych źródeł innych niż elektrownie wodne.

program "Moja woda", Anna Moskwa, gromadzenie deszczówki, NFOŚiGW

Czy "Moja woda" wróci? Resort odpowiada

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedziało na pytanie, czy program "Moja Woda" zostanie ponownie uruchomiony, np. w tym roku. Podało też liczby dotyczące jego dotychczasowych edycji. Rządowy, priorytetowy program przewidujący dotacje...

W komunikacie zapowiedziano, że dzięki nowelizacji uproszczona zostanie procedura wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków. Doprecyzowane zostaną ponadto dotychczasowe obowiązki gmin, m.in. jeśli chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość dotyczącą gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Określone zostaną też zasady dotyczące postępowania z nieczystościami ciekłymi z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Projekt noweli zakłada też doprecyzowanie przepisów dotyczących procedur sprawozdawczych związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Uregulowane zostaną również kwestie powiązania KPOŚK z wieloletnimi planami rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Dodatkowo uzupełnione zostaną przepisy dotyczące funkcjonowania systemu obsługi ścieków, dowożonych do oczyszczalni specjalnym taborem w zależności od wielkości aglomeracji, z której pochodzą.

Przyjęty projekt nowelizacji zakłada ponadto, że Wody Polskie będą mogły prowadzić działalność gospodarczą także w zakresie innych odnawialnych źródeł energii niż tylko elektrownie wodne. "Rozwiązanie to zwiększy przychody PGW WP i zapewni lepsze wykorzystanie potencjału majątku Skarbu Państwa" - wyjaśniono w komunikacie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt