Rząd przyjął projekt noweli Prawa wodnego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Łukasz Pawłowski PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-05-2022,12:45 Aktualizacja: 05-05-2022,12:55
A A A

Dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych - zakłada m.in. projekt nowelizacji Prawa wodnego, który został przyjęty przez rząd.

Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, projekt zakłada również wprowadzenie dotacji przyznawanej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez Wody Polskie dotyczącej wytwarzania energii z odnawialnych źródeł innych niż elektrownie wodne.

program "Moja woda", Anna Moskwa, gromadzenie deszczówki, NFOŚiGW

Czy "Moja woda" wróci? Resort odpowiada

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedziało na pytanie, czy program "Moja Woda" zostanie ponownie uruchomiony, np. w tym roku. Podało też liczby dotyczące jego dotychczasowych edycji. Rządowy, priorytetowy program przewidujący dotacje...

W komunikacie zapowiedziano, że dzięki nowelizacji uproszczona zostanie procedura wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków. Doprecyzowane zostaną ponadto dotychczasowe obowiązki gmin, m.in. jeśli chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość dotyczącą gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Określone zostaną też zasady dotyczące postępowania z nieczystościami ciekłymi z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Projekt noweli zakłada też doprecyzowanie przepisów dotyczących procedur sprawozdawczych związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Uregulowane zostaną również kwestie powiązania KPOŚK z wieloletnimi planami rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Dodatkowo uzupełnione zostaną przepisy dotyczące funkcjonowania systemu obsługi ścieków, dowożonych do oczyszczalni specjalnym taborem w zależności od wielkości aglomeracji, z której pochodzą.

Przyjęty projekt nowelizacji zakłada ponadto, że Wody Polskie będą mogły prowadzić działalność gospodarczą także w zakresie innych odnawialnych źródeł energii niż tylko elektrownie wodne. "Rozwiązanie to zwiększy przychody PGW WP i zapewni lepsze wykorzystanie potencjału majątku Skarbu Państwa" - wyjaśniono w komunikacie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie