Opryskiwacze trzeba badać, a sprzedane i nieużywane zgłosić

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-02-2017,11:45 Aktualizacja: 10-02-2017,12:16
A A A

Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa przypominają o konieczności wykonywania badań opryskiwaczy i obowiązku zgłaszania sprzedanego i nieużywanego sprzętu.

Zobowiązania takie określa Ustawa z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. W dokumencie można m.in. przeczytać o obowiązkowych badaniach opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych - polowych i sadowniczych w cyklu 3-letnim.

psor, środki ochrony roślin, ochrona środowiska, żywność, bezpieczeństwo żywności, kontrola żywności

Polacy mało wiedzą o środkach ochrony roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przeprowadziło badanie, którego miało sprawdzić wiedzę Polaków na temat środków ochrony roślin. Niestety, wskaźnik poprawnych odpowiedzi na pytania wyniósł zaledwie 25 proc....

Z danych inspektoratów wynika, że wielu rolników i sadowników zapomina o tym, bądź świadomie tego nie czyni. "Na podstawie analizy przeprowadzonych badań w latach 1996-2016 bardzo dużo opryskiwaczy na terenie województwa pomorskiego nie posiada aktualnych badań lub w ogóle nie zostało poddanych badaniom" - głosi komunikatcie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku.

O kolejnym obowiązku na początku lutego przypomniał z kolei WIORiN w Lublinie. Chodzi o zgłaszanie opryskiwaczy sprzedanych, zezłomowanych i wycofanych z użytkowania. Można to zrobić osobiście i za pomocą poczty (także tej elektronicznej). Wówczas gospodarz uniknie kontroli.

Inspektoraty przypominają, że stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddawania go badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej, zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, podlega karze grzywny (do 500 zł).
psor, środki ochrony roślin, ochrona środowiska, zbiórka opakowań po środkach ochrny roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin szkoli rolników w całej Polsce

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin od ponad 12 lat prowadzi kampanię edukacyjną skierowaną do rolników oraz sprzedawców środków ochrony roślin, która ma na celu informowanie o obowiązkach prawnych i zasadach zbierania...

Jeżeli wojewódzki inspektor stwierdzi, na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek płodów rolnych, że zawierają pozostałości środków ochrony roślin w ilości stwarzającej zagrożenie dla zdrowia konsumenta zakazuje (w drodze decyzji) przeznaczania ich do spożycia przez ludzi i wprowadzania do obrotu.

Dlaczego badanie opryskiwaczy jest tak ważne? Jak podkreśla inspekcja, nierównomierna dystrybucja pestycydów na opryskiwanej powierzchni niesie ze sobą ryzyko ograniczenia efektywności zabiegu, powodując w konsekwencji konieczność wykonania większej liczby oprysków.

W miejscach, w których ilość zastosowanego środka jest zbyt duża, powstaje ponadto zagrożenie nagromadzenia się jego pozostałości w środowisku naturalnym i płodach rolnych. Stosowanie środków ochrony roślin przy wykorzystaniu sprzętu niesprawnego może stwarzać ryzyko powstania skażeń punktowych i utratę zdrowia przez operatora i konsumenta.

Obowiązkowym badaniom podlegają:

  • opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe
  • opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze
  • opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach kolejowych
  • sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na pojazdach kolejowych
  • urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe
  • instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych
  • sprzęt samobieżny lub ciągnikowy przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu
  • sprzęt agrolotniczy
  • sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, inny niż wymieniony, niebędący opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów

Badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po 5 latach od dnia zakupu, a następnie przeprowadza się co najmniej raz na 3 lata. W Polsce funkcjonuje sieć stacji kontroli. Szczegóły pod adresem http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/rejestry/

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu