Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin szkoli rolników w całej Polsce

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
23-01-2017,12:45 Aktualizacja: 23-01-2017,14:16
A A A

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin od ponad 12 lat prowadzi kampanię edukacyjną skierowaną do rolników oraz sprzedawców środków ochrony roślin, która ma na celu informowanie o obowiązkach prawnych i zasadach zbierania opakowań.

W ramach akcji od dwóch lat PSOR szkoli gospodarzy podczas spotkań odbywających się latem w całej Polsce. W pierwszej i drugiej edycji imprez wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób!

Dobre Praktyki Ochrony Roślin, środki ochrony roślin, seminarium PSOR, edukacja, studenci

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin jest najważniejsze

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin wspólnie z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach zorganizowało w 2016 roku pięć seminariów dotyczących bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin. Spotkania...

- Bezpośrednie spotkania z zainteresowanymi rolnikami i sprzedawcami są niezwykle istotne z punktu widzenia prowadzonych przez nas działań. Umożliwiają wyjaśnienie kluczowych zagadnień, udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania i dalsze szerzenie wiedzy o sposobach postępowania z opakowaniami po środkach ochrony roślin, na czym nam bardzo zależy - powiedziała Aleksandra Mrowiec, kierownik projektów Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Podczas spotkań rolnicy mieli okazję zgłębić wiedzę na temat obowiązków związanych z postępowaniem z odpadami powstającymi w gospodarstwie oraz zasadach działania Systemu Zbiórki Opakowań PSOR.

Prawo nakłada na rolników obowiązek zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne, a sklep do ich przyjęcia. Warunkiem przyjęcia opakowań jest ich czystość.

Po wykorzystaniu środka należy trzykrotnie wypłukać opakowanie, a popłuczyny wykorzystać do oprysku. Opakowania można zwrócić w dowolnym punkcie prowadzącym zbiórkę w Systemie Zbiórki Opakowań PSOR. Można tam oddać także inne opakowania po środkach niebezpiecznych, np. nawozach czy produktach biobójczych.

Samodzielne utylizowanie opakowań, oddawanie ich osobom nieuprawnionym, spalanie, wyrzucanie razem z odpadami komunalnymi lub do lasu jest złamaniem prawa zagrożone karą grzywny.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu