Nie trzeba rejestrować hodowli drobiu na własne potrzeby? To nadal tylko zalecenie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-03-2023,8:00 Aktualizacja: 18-03-2023,20:18
A A A

Szerokim echem odbiła się w Polsce wieść, że zgodnie z nowymi przypisami nawet małe, przydomowe hodowle kur, trzeba rejestrować jako „zakład drobiu”. To prawo pozostaje obowiązujące, a resort rolnictwa wydał jedynie zalecenie i je podtrzymuje.

Jak już pisaliśmy, w drodze nowelizacji przepisów Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wdrożono do polskiego porządku prawnego nowe przepisy UE. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nakłada na każdy podmiot utrzymujący zwierzęta lądowe (w tym drób) obowiązek rejestracji. Wywołało to oburzenie m.in. samorządu rolniczego, który podkreślał w wystąpieniu, że osoby utrzymujące drób przyzagrodowo powinny być zwolnione z obowiązku rejestracji „zakładu drobiu” w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

przydomowe hodowle drobiu, identyfikacja i rejestracja zwierząt

Osoby trzymające drób na własne potrzeby zwolnione z rejestracji ptaków

Osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - przekazało MRiRW. Resort rolnictwa...

Jedna kura? Zakład drobiu

„Wprowadzenie obowiązku rejestracji ‘zakładu drobiu’ niezależnie od posiadanej liczby drobiu jest dużym zaskoczeniem i wydaje się absurdalne” - przekonywały izby rolnicze.

W Polskę poszła wieść, że nawet jedna kura to wspomniany „zakład drobiu”, który trzeba odpowiednio zgłosić. Ponieważ zrobiło się o tym głośno, do sprawy ustosunkował się resort rolnictwa, zapowiadając zmianę przepisów i zalecając powstrzymanie się od rejestracji drobiu utrzymywanego na własne potrzeby.

Jak to wygląda obecnie? Właściwie bez zmian. W odpowiedzi na interpelacje poselską grupy polityków Lewicy ministerstwo rolnictwa podkreśla, że państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku rejestracji jedynie niektóre kategorie „zakładów”, stwarzających nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego. Przy czym wprowadzenie wyjątku od uregulowań unijnych w kwestii rejestracji wymaga doprecyzowania prawodawstwa krajowego, w tym w szczególności przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Resort ponawia zalecenie

Resort zapewnia, że zmiany przepisów prawa zostały przygotowane i aktualnie oczekują na wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

przydomowy chów kur, hodowla drobiu, American Poultry Association, Stany Zjednoczone

W czasie pandemii przybywa przydomowych kurników

Coraz więcej Amerykanów zmuszonych do przebywania w domach ze względu na pandemię koronawirusa decyduje się na przydomowy chów kur. Zwierzęta mają zapewnić ludziom towarzystwo i stały zapas świeżych jaj. Według hodowców w...

„Prace nad przyjęciem rozwiązań zwalniających z rejestracji podmioty utrzymujące drób na własne potrzeby są traktowane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi priorytetowo” - zaznaczają urzędnicy.

Czy takiego wyjątku nie można było wprowadzić już w trakcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, żeby problem w ogóle nie wystąpił? Resort odpowiada, że nie, bo projekt został 28 czerwca 2022 r. przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany do Sejmu, a rozporządzenie unijne o charakterze wykonawczym zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dopiero 2 sierpnia 2022 r.

„Do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaleca powstrzymanie się od rejestracji drobiu utrzymywanego na własny użytek” - powtarza swoje stanowisko MRiRW.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej