"Wojenna" pomoc dla hodowców świń i na zakup materiału siewnego. Rząd przyjął rozporządzenie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
13-06-2023,16:15 Aktualizacja: 13-06-2023,16:17
A A A

Rada Ministrów przyjęła we wtorek rozporządzenie ws. pomocy rolnikom, którzy utracili swoje dochody w związku z wojną na Ukrainie. Przyjęte rozwiązania mają na celu uruchomienie nowych form pomocy - dopłat dla producentów świń oraz do powierzchni gruntów ornych - poinformowała Kancelaria Premiera.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednocześnie z uchwałą w sprawie udzielenia, rząd udzielił zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu programów pomocy producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Gobarto, tucz kontraktowy, tuczniki, hodowcy świń, producenci tuczników, premia pieniężna, opłacalność produkcji

Gobarto wypłaci hodowcom świń premie pieniężne

Gobarto poinformowało, że każdy hodowcy trzody chlewnej współpracujący z firmą na warunkach tuczu kontraktowego, otrzyma dodatkową premię. Firma Gobarto w związku ze wzrostem opłacalności hodowli trzody chlewnej podjęła decyzję o wypłaceniu...

100 zł do każdej świni

Decyzje rządu mają na celu uruchomienie nowych form pomocy - dopłat dla producentów świń oraz do powierzchni gruntów ornych. Pomoc zostanie przekazana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeszcze w tym roku, po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej.

Pomoc będzie może być udzielona producentom świń, którym został nadany numer identyfikacyjny, i którzy w dniu 15 marca 2023 r. prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie. Ponadto zgłosili do 31 sierpnia 2023 r., do Agencji oznakowanie świń urodzonych w ich gospodarstwie od 15 marca 2023 r. do 15 sierpnia 2023 r.

Wsparcie będzie udzielane na wniosek producenta rolnego, złożony do 31 sierpnia 2023 r. do biura ARiMR Jej wysokość - to 100 zł do każdej sztuki świni, jednak nie więcej niż 500 tys. zł dla producenta świń.

Dopłata do kwalifikatu

ARiMR będzie też dopłacała do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, w plonie głównym. O taką pomoc będą mogli ubiegać się producenci rolni posiadający gospodarstwo rolne, którzy zakupili od 15 lipca 2022 r. do 15 czerwca 2023 r. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych.

materiał siewny, elitarny, kwalifikowany, dopłaty, wnioski, arimr

Ruszył nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Do 25 czerwca potrwa nabór wniosków o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Ruszył 25 maja. „Od tego roku wprowadzone zostały odrębne stawki dla...

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego, złożony do 14 sierpnia 2023 r. do biura ARiMR.

Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon, jednak nie większej niż 50 ha. Wysokości stawek pomocy: 200 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi; 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi z wyłączeniem soi; 500 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych soją; 1200 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

Pomoc będzie udzielana producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, dlatego zostanie notyfikowana w Komisji Europejskiej jako zgodna z komunikatem Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”.

Poleć
Udostępnij