Wieś i obszary wiejskie dostaną więcej pieniędzy z KPO

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-04-2021,10:00 Aktualizacja: 17-04-2021,20:47
A A A

Po konsultacjach publicznych dotyczących Krajowego Planu Odbudowy, środki dla rolnictwa i obszarów wiejskich zostały zwiększone. Będą przeznaczone na skracanie łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym - poinformował Waldemar Buda, wiceminister funduszy regionalnych.

Polityk przypomniał, że unijne pieniądze mają być przeznaczone ma odbudowę gospodarki po pandemii. Pochodzić będą z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

PROW 2021-2022, nowa perspektywa finansowa UE, budżet rolny, wsparcie dla rolnictwa

Miliardy euro na realizację PROW w latach 2021-2022

W związku z przesunięciem terminu wdrożenia nowej perspektywy finansowej UE i budżetu rolnego o 2 lata, Polska otrzymała 4,5 mld euro na realizację PROW w latach 2021-2022 - wynika z opublikowanego projektu uchwały rządu. Chodzi o projekt uchwały...

Polska może liczyć w ramach na ponad 58 mld euro, z czego 23,85 mld euro środków bezzwrotnych.

Większość pieniędzy zostanie przeznaczona na obszar związany z realizacją celów klimatycznych (przynajmniej 37 proc.) oraz na transformację cyfrową (co najmniej 20 proc.).

W sumie unijne środki mogą być przeznaczone na 5 komponentów: "Odporność i konkurencyjność gospodarki", "Zielona energia i zmniejszenie energochłonności", "Transformacja cyfrowa", "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia", "Zielona, inteligentna mobilność".

Buda powiedział, że w wyniku konsultacji, które trwały od 26 lutego do 2 kwietnia wpłynęło ok. 5 tys. uwag i wniosków.

Jeżeli chodzi o rolnictwo i obszary wiejskie najwięcej środków przewiduje się realizację m.in. inwestycji związanej ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym.

pomoc "kowidowa" dla rolników, PROW 2014-2020, Ryszard bartosik, wsparcie dla rolnictwa

Nie będzie drugiej edycji pomocy "kowidowej" dla rolników

Nie przewiduje się kontynuowania tej pomocy - napisał Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa w kontekście specjalnego wsparcia związanego z problemami wywoływanymi pandemią koronawirusa. Samorząd rolniczy zwrócił się do resortu o...

Obejmować będzie: tworzenie lub rozwój sieci centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych na poziomie regionów lub na poziomie lokalnym; rozwój rolno-spożywczych rynków hurtowych; wsparcie inwestycji MŚP sektora rolno-spożywczego. Początkowo na te cele przewidywano 500 mln euro, po konsultacjach kwota zostanie zwiększona do 1 267 mln euro.

W zakresie budowy potencjału w sektorze żywnościowym m.in. na inwestycje mające na celu wzrost bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów, w tym m.in. inwestycji poprawiających bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo żywnościowe będzie 115 mln euro.

204 mln euro przewiduje się m.in. na inwestycję dotyczącą systemów oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenach wiejskich.

Na działania mające na celu cyfryzacją rolnictwa, w tym wdrożenie rozwiązań geomatycznych i monitoringu satelitarnego w rolnictwie, wdrożenie systemu weryfikacji terenów rolnych, czy systemu nadzoru weterynaryjnego zaplanowano 77 mln euro.

płatności bezpośrednie, wsparcie dla rolnictwa, prow 2014-2020

Ustawa o płatnościach bezpośrednich do korekty. Co się zmieni?

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra rolnictwa projekt nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Przede wszystkim poprzez ten projekt rząd chce...

W wyniku konsultacji społecznych, dodano inwestycję związaną z gospodarowaniem zasobami wodnymi na terenach rolniczych (w tym retencja) z środkami 667 mln euro.

Buda podkreślił, że na obszarach wiejskich będą realizowane np. inwestycje w szybki internet, wsparcie cyfryzacji w szkołach (często wiejskich), wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja domów jednorodzinnych, wsparcie "zielonych" inwestycji w średnich lub małych miastach.

Planowane są też projekty takie jak zwiększenie dostępu do systemu zdrowia, opieki dla dzieci, elektryczne autobusy do miejsc ze słabą komunikacją czy inwestycje w OZE.

Buda zapewnił, że w KPO jego resort, który koordynuje przygotowanie dokumentu, będzie dążył do jak najszerszego ujęcia obszarów wiejskich i rolnictwa, tak by zbliżyć się do 10 proc. alokacji.

Brane są ponadto pod uwagę możliwości wsparcia w ramach innych źródeł finansowania, w tym przede wszystkim w ramach polityki spójności oraz polityki rolnej UE na lata 2021-2027.

Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa zaznaczyła, że unijne fundusze to duża szansa odbudowy rolnictwa po pandemii. Resort chce przeznaczyć środki m.in. na szerokopasmowy internet, inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym, oczyszczanie ścieków i zaopatrzenie w wodę na wsi, budowę potencjału przemysłu rolno-spożywczego czy e-usługi. Na pomoc może liczyć rolnictwo ekologiczne.

Ostatecznie nie podano jednak, ile konkretnie pieniędzy może trafić w ramach KPO na wieś i obszary wiejskie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt