Setki milionów rocznie na uzupełniające płatności dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-01-2022,10:35 Aktualizacja: 13-01-2022,18:21
A A A
 
Uzupełniające płatności dla rolników będą realizowane także po 2022 r. - zapewnił Krzysztof Ciecióra, wiceminister rolnictwa. Rocznie ma to być 400 mln zł.
 
Odbyło się drugie czytanie projektu noweli ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

emerytury i renty rolników, KRUS, świadczenia, Polski Ład

KRUS: niemal wszystkie emerytury i renty rolnicze w Polskim Ładzie są wyższe

Emerytury i renty oraz rodzicielskie świadczenia uzupełniające ustalone na od ok. 484 zł do 2500 zł miesięcznie (stanowiące ok. 98 proc. wszystkich takich  świadczeń) KRUS wypłaca w wyniku zmian podatkowych od 1 stycznia w kwocie wyższej niż w...
Przywraca on uzupełniającą płatność dla rolników. W trakcie debaty posłowie nie wnieśli poprawek do projektu i został skierowany do trzeciego czytania.
 
Projekt przewiduje przywrócenie w 2022 r. jednego z instrumentów przejściowego wsparcia krajowego, czyli uzupełniającej płatności podstawowej (UPP). Jak podkreślono w Ocenie Skutków Regulacji projektu "ze względu na szeroki zakres jej przyznawania (UPP - PAP) przyczyni się do wzrostu średniego poziomu wsparcia dla zdecydowanej większości krajowych producentów rolnych".
 
"Przywrócenie płatności przyczyni się do zmniejszenia różnicy między przeciętnym dochodem z pracy w gospodarstwie rolnym a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, a także różnicy między średnim wsparciem bezpośrednim w Polsce w stosunku do średniego wsparcia w UE" - dodano.

Tak jak w 2013 roku UPP będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych - w szczególności do: zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych oraz do gruntów ugorowanych. Szczegółowe warunki przyznawania płatności, w tym rodzaje roślin objętych płatnością, mają zostać określone w rozporządzeniu.

ubezpieczenie społeczne rolników, ubezpieczenie zdrowotne, składki rolników, KRUS

Mimo wpłaty, składka pozostanie nieopłacona. KRUS wyjaśnia dlaczego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o ważnej zmianie. Chodzi o zasady regulowania składek w przypadku, gdy rolnik jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostały specjalne...
Ciecióra poinformował, że w 2022 roku do rolników zostanie skierowane w ramach UPP 400 mln zł - 50 proc. kwoty zostanie wypłacone do końca 2022 r., a pozostała część w okresie styczeń–czerwiec 2023 r. Wiceminister dodał, że płatności mają być kontynuowane.

- Wprowadzamy w 2022 r. i w latach następnych po 400 mln zł dodatkowej płatności uzupełniającej, która został zlikwidowana w 2014 r. - powiedział. UPP wyniosą średnio ok. 40 zł do każdego hektara.
 
Zapewnił, że nie ma "żadnej kategoryzacji" w kwestii przyznawania dodatkowych płatności. - Nie ma żadnej kategorii na rolników takich czy takich. Po prostu, kto jest właścicielem ziemskim, kto ma uprawnienia do składania wniosków o dopłaty może takie wnioski złożyć - powiedział polityk.

W czwartek - zgodnie z oczekiwaniami - ustawa przeszła przez Sejm. Za jej uchwaleniem głosowało 440 posłów i wszyscy byli za. Teraz dokument trafi do prac w Senacie. Nowe przepisy mają wejść w życie 15 marca 2022 r. Termin odpowiada dacie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie płatności w kampanii 2022 r. 
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt