Sejm przegłosował KPO. Ile pieniędzy trafi do rolników?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
05-05-2021,9:00 Aktualizacja: 07-05-2021,13:17
A A A

Fundusze unijne pomogą wzmocnić polską gospodarkę oraz umożliwią szybsze wyjście z kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa - poinformował we wtorkowym komunikacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, po głosowaniu w Sejmie ws. ratyfikacji decyzji o zasobach EU.

Sejm przyjął we wtorek wieczorem ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE.

Za opowiedziało się 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

PZPRZ, Stanisław Kacperczyk, port zbożowy, eksport ziarna

Port zbożowy w ramach KPO? Jest apel do prezydenta

O wybudowanie i uruchomienie nowoczesnego portu zbożowego w kontekście konsultowanego aktualnie Krajowego Planu Odbudowy wystąpił do prezydenta Andrzeja Dudy Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.   Związek zwraca uwagę, że KPO ma...

"Fundusze unijne pomogą wzmocnić polską gospodarkę oraz umożliwią szybsze wyjście z kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. Pieniądze zostaną zainwestowane w rozwój, infrastrukturę, cyfryzację, środowisko, edukację, rolnictwo, zdrowie oraz tworzenie nowych miejsc pracy” - powiedział cytowany w komunikacie Buda.

Jak wskazuje resort funduszy i polityki regionalnej, aby Fundusz Odbudowy został uruchomiony, wszystkie państwa członkowskie muszą ratyfikować decyzję o zwiększeniu zasobów własnych UE. Brak ratyfikacji tej decyzji wstrzymałby uruchomienie pakietu środków - zarówno z budżetu UE na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy, z których Polska łącznie ma otrzymać łącznie 770 mld zł.

"Porozumienie osiągnięte podczas szczytu UE w 2020 r. zakłada bezprecedensowy poziom wydatków z unijnego budżetu. Składają się na niego wydatki w ramach Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) 2021-2027 oraz tymczasowe i nadzwyczajne środki w ramach Funduszu Odbudowy - w sumie ponad 1,8 biliona euro" - informuje resort.

W komunikacie dodano, że w ramach unijnego budżetu, nasz kraj może liczyć na niemal 137 mld euro (w cenach bieżących) bezzwrotnych środków, z Wieloletnich Ram Finansowych oraz w ramach różnych instrumentów Funduszu Odbudowy (Next Generation EU). Polska uzyska środki m.in. z polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

KRIR, Krajowy Plan Odbudowy, rozwój obszarów wiejskich

KRIR: 40 procent środków KPO na rolnictwo i obszary wiejskie

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje o zwiększenie z deklarowanych 20 proc. środków Krajowego Planu Odbudowy zaplanowanych na rolnictwo i obszary wiejskie do minimum 40 proc. - czytamy w uwagach do projektu KPO. W ramach Funduszu Odbudowy...
Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji 23,9 mld euro w formie grantów oraz 34,2 mld euro w formie pożyczek. Z ogólnej puli środków, 20 proc. pieniędzy musi trafić na cyfryzację, a 37 proc. na inwestycje związane ze środowiskiem oraz ochroną zdrowia.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przypomina, że od 26 lutego do 2 kwietnia trwały konsultacje Krajowego Planu Odbudowy. W ramach konsultacji resort zorganizował trzy debaty poświęcone pięciu filarom Krajowego Planu Odbudowy. Odbyło się również pięć wysłuchań publicznych KPO. Możliwe było również zgłaszanie uwag przez dedykowany formularz na stronie internetowej. Konsultacje społeczne i wysłuchania publiczne znacząco wpłynęły na ostateczny kształt dokumentu.

W trakcie konsultacji społecznych wpłynęło ponad 5 tys. uwag oraz komentarzy i propozycji do KPO, które, jak informuje resort funduszy, znacząco wpłynęły na ostateczny kształt dokumentu.

Jak dodano w komunikacie resortu, 5 maja rozpoczyna prace zespół roboczy powołany w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zadaniem zespołu będzie przygotowanie wdrażania KPO.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej