Rząd chce wydłużyć okres, za który przysługiwać będzie wsparcie do sprzedanych zbóż

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
17-05-2023,8:20 Aktualizacja: 17-05-2023,8:22
A A A

Resort rolnictwa pracuje nad projektem rozporządzenia przewidującego dłuższy okres, za który producentom niektórych zbóż i roślin oleistych ma przysługiwać wsparcie finansowe. Pomoc ma dotyczyć także okresu sprzedaży od 1 grudnia 2022 r. do 15 kwietnia br.

We wtorek w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się informacja na temat prac nad projektem noweli rozporządzenia Rady Ministrów ws. realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych. Przygotowywany jest on przez resort rolnictwa.

krir, samorząd rolniczy, rynek zbóż, skup, zboże, zmowa cenowa

KRIR domaga się kontroli, czy skupy nie stosują zmowy cenowej na zboża

Dwa miesiące do kolejnych żniw, a sytuacja na rynku wciąż skomplikowana. Rolnicy wstrzymują sprzedaż ziarna z uwagi na ceny. Powinna zostać sprawdzona kwestia ewentualnej zmowy cenowej wśród podmiotów skupujących – uważają...

Duża konkurencja

Jak podkreślono w wykazie, w wyniku agresji Rosji na Ukrainę ograniczeniu uległ eksport zbóż i rzepaku z Ukrainy tradycyjnymi kanałami, tj. przez porty na Morzu Czarnym. "Spowodowało to znaczący, nienotowany nigdy wcześniej, wzrost przewozu ukraińskich zbóż przez polską granicę. Nadmierny przywóz z Ukrainy destabilizuje krajowy rynek zbóż i rzepaku, szczególnie w regionach południowo-wschodniej Polski" - wskazano.

Przyznano, że sytuacja w związku z przywozem ziarna z Ukrainy jest napięta i budzi niepokoje wśród rolników. "Podejmowane działania mające na celu intensyfikację wywozu zbóż z Polski, mimo że bardzo istotne w obecnej sytuacji, nie są wystarczające, ponieważ część ukraińskich zbóż i nasion rzepaku pozostaje w Polsce, stanowiąc konkurencję dla krajowej produkcji. Jednocześnie utrudnieniem dla eksportu zboża i nasion rzepaku jest duża konkurencja wśród głównych eksporterów o rynki zbytu w krajach trzecich oraz trend spadkowy cen na globalnym rynku zbożowym" - dodano.

Dłuższy okres

W projektowanej nowelizacji rozporządzenia proponuje się "udzielenie producentom rolnym wsparcia do sprzedaży żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w dłuższym okresie niż przewidziany w ww. rozporządzeniu (z 21 kwietnia 2023 r.), tj. także w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 14 kwietnia 2023 r., a także kukurydzy w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca 2023 r.

"W ww. okresie wpływ przywozu z Ukrainy był już odczuwalny na krajowym rynku, a producenci ww. zbóż oraz rzepaku i rzepiku, którzy dokonali sprzedaży od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 14 kwietnia 2023 r. także ponieśli straty w wyniku braku stabilizacji na rynku zbóż i nasion oleistych spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy. Ukraińska tańsza, importowana pszenica i kukurydza często substytuowały pozostałe krajowe zboża paszowe, a także zajmowały miejsce w magazynach utrudniając sprzedaż krajowego ziarna oraz rzepaku i generując presję na obniżki ich cen" - wskazano w wykazie.

skup, zboże, resort rolnictwa, dane rynkowe, rozporządzenie

Resort rolnictwa chce aktualnych danych o skupie zbóż. Firmy będą je musiały przekazywać codziennie

Codzienne zbieranie danych dotyczących skupu wybranych artykułów rolno-spożywczych, w tym w szczególności ziarna zbóż oraz rzepaku - zakłada opublikowany w czwartek na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt...

Stawki  ustalone

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem wsparcie miało być przyznane tym rolnikom, którzy dokonali lub dokonają sprzedaży kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w okresie od 15 kwietna do 15 czerwca br.

Rozporządzenie różnicuje też stawkę pomocy według gatunków roślin oraz w zależności gdzie są uprawy.

W województwie lubelskim lub podkarpackim jest to: 1750 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku; 1125 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta; 875 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.

W województwach - małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim to jest: 1610 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku; 1035 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta oraz 805 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.

W pozostałych województwach stawki ustalono na: 1400 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku; 900 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta; 700 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.

Wsparcie uzależnione jest od dostarczenia przez rolników faktur sprzedaży zbóż lub rzepaku. Pomoc będzie przyznawana dla gospodarstw o powierzchni do 300 ha użytków rolnych.

Wyjątkowe środki ochronne dotyczą m.in. kukurydzy i rzepaku.

Poleć
Udostępnij