Resort rolnictwa chce aktualnych danych o skupie zbóż. Firmy będą je musiały przekazywać codziennie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Łukasz Pawłowski PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
11-05-2023,15:35 Aktualizacja: 11-05-2023,15:39
A A A

Codzienne zbieranie danych dotyczących skupu wybranych artykułów rolno-spożywczych, w tym w szczególności ziarna zbóż oraz rzepaku - zakłada opublikowany w czwartek na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia przygotowany w resorcie rolnictwa.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych.

W uzasadnieniu wyjaśniono, że nadmierny przywóz zbóż oraz innych artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy spowodował destabilizację krajowego rynku rolnego, co uzasadnia potrzebę bieżącego monitorowania wielkości skupu artykułów rolno-spożywczych.

"Obowiązkowi przekazywania danych dotyczących wielkości skupu będą podlegali przedsiębiorcy, wskazani przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, którzy będą dokonywali skupu wymienionych w rozporządzeniu artykułów (w szczególności ziarna zbóż i rzepaku) bezpośrednio od producenta" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Jak dodano, zebrane informacje pozwolą na bieżącą analizę sytuacji rynkowej, na podstawie której "administracja państwowa będzie mogła podejmować właściwe decyzje". Projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie