KRIR domaga się kontroli, czy skupy nie stosują zmowy cenowej na zboża

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
12-05-2023,12:10 Aktualizacja: 12-05-2023,12:19
A A A

Dwa miesiące do kolejnych żniw, a sytuacja na rynku wciąż skomplikowana. Rolnicy wstrzymują sprzedaż ziarna z uwagi na ceny. Powinna zostać sprawdzona kwestia ewentualnej zmowy cenowej wśród podmiotów skupujących – uważają delegaci Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Ostatnie Posiedzenie KRIR VI kadencji odbyło się 11 maja w Parzniewie. W przyjętym na nim stanowisku uczestnicy podkreślają, że pomimo podjętych działań ze strony rządu, nadal pozostają obawy co do stabilizacji sytuacji na krajowym rynku zbóż.

minister, telus, skup, zboże, rosja, europa

Minister Telus o skupie zbóż w Polsce i rosyjskim ziarnie wpływającym od południa Europy

W gronie polityków z różnych krajów coraz głośniej mówi się, że bardzo dużo zboża rosyjskiego płynie od południa Europy np. Portugalii, Hiszpanii, Włoch, przez co zaburza się cena zboża w Europie – mówił w...

Zapowiedź pomocy obniżyła ceny

„Rolnicy i firmy skupowe wciąż dysponują dużymi zapasami, a do żniw zostało 2 miesiące. Rolnicy obecnie nie sprzedają zboża ze względu na bardzo niską proponowaną cenę, np. 700 zł/t za pszenice, która obniżyła się o 200 zł na tonie w związku zapowiedzianą przez rząd pomocą finansową dla rolników. Sytuacja cenowa na rynku zbóż pozostawia rolników w trudnej sytuacji finansowej” – wskazuje KRIR.

Biorąc powyższe pod uwagę, samorząd rolniczy wnioskuje o:

-  jak najszybszą wypłatę rekompensat dla rolników, które zostały obiecane podczas negocjacji „okrągłego stołu” w Warszawie przez wicepremiera, ówczesnego ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka i potwierdzone w Szczecinie przez obecnego ministra Roberta Telusa;

- pełną kontrolę produktów rolno-spożywczych przekraczających granice Polski;

- umożliwienie skorzystania ze wsparcia (do sprzedanego zboża) również gospodarstwom dużym, o areale powyżej 300 ha;

- sprawdzenie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy podmioty skupowe w ostatnim czasie nie zastosowały zmowy cenowej przy skupie zbóż.

zboże, skup, pomorska izba rolnicza, robaki, proceder

Rolnicy sprzedający zboża wrabiani w robaki? PIR alarmuje ws. nowego procederu

Jakby rolnicy mieli jeszcze mało kłopotów ze zbożem, dochodzą kolejne. O jednym z nich alarmuje Pomorska Izba Rolnicza (PIR). Chodzi o wymuszanie przez niektórych skupujących groźbami na rolnikach niższych cen za ziarno pod pretekstem...

Wyeliminować sankcje na rolników

Ponadto KRIR wnosi o pilne działania rządzących w celu ochrony krajowego rynku mleka, drobiu, jaj, owoców i warzyw (w tym owoców miękkich). Postuluje również przegląd Planu Strategicznego dla WPR dotyczący ekoschematów (wnioskując dodatkowo m.in. o wycofanie się resortu rolnictwa z konieczności zachowywania przez rolników 80 proc. okrywy do 15 lutego z wprowadzeniem możliwości wykonania orki po 30 października).

Rolniczy samorząd prosi też resort rolnictwa o jednolitą interpretację dotyczącą wniosków o dopłaty dla rolnictwa ekologicznego w zakresie nienakładania na rolników sankcji, w związku ze zmianą danych w systemie identyfikacji działek rolnych LPIS prowadzonym przez ARiMR, po złożeniu wniosków przez rolników, ale przed wypłatą płatności ekologicznych.

„Naniesienie nowych danych w 2022 r. spowodowało zmianę w systemie ARiMR gruntów ornych na TUZ, jednak w okresie składania wniosków w bazie występowały grunty orne i rolnicy wypełniali wnioski zgodnie z danymi zawartymi w tym czasie w systemie ARiMR, za co zostali ukarani sankcjami” – wskazują izby.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie