Podatek rolny. Podstawa wyższa, ale zdecydują rady gmin

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
25-10-2020,8:00 Aktualizacja: 24-10-2020,20:30
A A A

Główny Urząd Statystyczny podał podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2021. Jest minimalnie wyższa od tej, która służyła przy wyliczaniu tegorocznych stawek.

Według komunikatu GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przed kwartałem poprzedzającym rok podatkowy 2021, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, wyniosła 58,55 zł za 1 dt (kwintal). Jest tylko troszeczkę wyższa od tej na rok bieżący, która wynosiła 58,46 zł za 1 dt.

cba, podatek rolny, Urząd Miejski w Strzyżowie, Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie

CBA w urzędzie. Pod lupą ulgi w podatku rolnym

Zawiadomieniem do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zakończyła się kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie (woj. podkarpackie), związana m.in. z podatkiem rolnym. Funkcjonariusze Delegatury CBA...

Generalnie zatem w przyszłym roku stawka podatku rolnego za grunty gospodarstw wyniesie 146,37 zł za 1 ha przeliczeniowy (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta), a w przypadku pozostałych gruntów rolnych 292,75 zł za 1 ha fizyczny (równowartość 5 dt żyta).

Ostatecznie jednak o wysokości podatku zadecydują rady gmin. Mogą w drodze uchwał (po zasięgnięciu opinii właściwej miejscowo izby rolniczej) obniżyć cenę skupu żyta, którą przyjmują do obliczenia podatku rolnego. I trzeba przyznać, że w większości przypadków korzystają z tego uprawnienia.

Warto dodać, że właściciele nie płacą podatku rolnego za swoje grunty, jeśli są to:

  • użytki rolne klasy V, VI i VIz albo zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
  • użytki ekologiczne, które mają symbol z literą „E”, na przykład E-N, E-PS, E-R
  • grunty w międzywałach i pod wałami przeciwpowodziowymi
  • grunty, które są wpisane do rejestru zabytków
  • grunty na terenie rodzinnych ogrodów działkowych
  • działki przyzagrodowe, jeśli właściciel należy do rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz jest (wystarczy, że spełnia tylko jeden z tych warunków): w wieku emerytalnym, inwalidą I albo II grupy, osobą z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie albo niezdolną do samodzielnej egzystencji

    Rolnictwo bez tajemnic. Zamów prenumeratę miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny" już dziś
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY