Oszczędności w SKOK-ach są bezpieczne? Wiceminister zapewnia

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
11-03-2016,10:40 Aktualizacja: 11-03-2016,11:22
A A A

Oszczędności zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych są absolutnie bezpieczne - zapewniał w Sejmie Leszek Skiba, wiceminister finansów.

Wiceszef resortu odpowiadał na pytanie posłanek PO Anny Białkowskiej i Anny Wasilewskiej dotyczących sytuacji w sektorze SKOK-ów po upadku kolejnej kasy, o wypłaty z BFG dla klientów kas oraz o to, czy sytuacja w kasach nie zagraża stabilności polskiego systemu bankowego.

Komisja Nadzoru Finansowego, SKOK Polska, Bankowy Fundusz Gwarancyjny

KNF zawiesza działalność SKOK Polska i chce ogłoszenia upadłości

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność SKOK Polska z siedzibą w Warszawie oraz postanowiła wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej kasy. "Ustawowy obowiązek wydania decyzji na podstawie art. 74k ust. 1 ustawy o...

Jak mówił, łączne aktywa SKOK to jedynie 0,8 proc. wszystkich aktywów w sektorze finansowym. - SKOK-i pełnią ważną uzupełniającą rolę w ofercie dla klientów, ale w żaden sposób nie można powiedzieć, że ich sytuacja generuje jakiekolwiek ryzyko dla stabilności sektora bankowego w Polsce - przekonywał.

Nawiązywał też do raportu NBP, według którego sytuacja w SKOK-ach nie stanowi problemu dla systemu finansowego, "z uwagi na wielkość sektora i niewielkie powiązania z innymi elementami systemu".

Polityk przypomniał również, że to nie same SKOK-i zwróciły się o objęcie ich depozytów gwarancją BFG, a wręcz stało się to "bez ochoty i woli samych SKOK-ów". Był to bowiem efekt ustawy przyjętej w roku 2013, która wygenerowała zobowiązanie dla banków na finansowanie depozytów SKOK poprzez BFG.

- Oszczędności w SKOK-ach są absolutnie bezpieczne - podkreślał Skiba. Przekonywał też, że nie powinno się podważać zaufania do SKOK, bo to budzi wątpliwości, czy składać tam swoje depozyty, a tak nie powinno być.  

Komisja Nadzoru Finansowego, skok kujawiak we włocławku, zarządca komisaryczny SKOK Kujawiak

Klienci SKOK Kujawiak wypłacą pieniądze w Pekao SA

Od 18 stycznia Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie wypłacał pieniądze klientom SKOK Kujawiak, za pośrednictwem placówek Banku Pekao SA - poinformował Mariusz Mastalerz z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 8 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego...

24 lutego br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła działalność SKOK Polska z siedzibą w Warszawie oraz postanowiła wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej kasy. Od 7 marca deponenci SKOK Polska otrzymują wypłaty z BFG za pośrednictwem Banku Pekao SA.

BFG gwarantuje wypłatę depozytów łącznie do równowartości 100 tys. euro w złotych, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

SKOK Polska to czwarta spółdzielcza kasa, wobec której KNF wystąpiła o ogłoszenie upadłości. Wcześniej dotyczyło to SKOK Wołomin, SKOK Wspólnota, a na początku tego roku SKOK Kujawiak.

Miesiąc temu Bankowy Fundusz Gwarancyjny podał, że od 2014 r. przeznaczył 2,2 mld zł na wypłaty dla deponentów SKOK Wołomin, 817,5 mln zł - deponentów SKOK Wspólnota i 183,9 mln zł - deponentów SKOK Kujawiak.

Dotąd w sumie w ośmiu kasach KNF wprowadziła zarząd komisaryczny. Od objęcia kas nadzorem komisji w 2012 roku kilka kas zostało przejętych przez banki lub inne SKOK-i.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie