Nie chcesz żeby KRUS cię rozliczyła? Do końca roku złóż wniosek

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-12-2020,10:00 Aktualizacja: 19-12-2020,20:39
A A A

Kończy się rok 2020 i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że - jak zwykle - w zdecydowanej większości rozliczy podatek dochodowy za emeryta/rencistę czy uprawnionego do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że emeryt/rencista może nie życzyć sobie, by to Kasa obliczyła za niego podatek dochodowy od wypłaconych w 2020 r. emerytur i rent.

krus, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, składki na ubezpieczenia rolników,

Rolnicze składki na pierwszy kwartał 2021 roku. Ile do zapłaty?

Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe, obowiązujących w I kwartale 2021 r., została ogłoszona w drodze uchwały Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 3 grudnia....

W takiej sytuacji powinien przed zakończeniem roku podatkowego (w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia) złożyć wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

Świadczeniobiorcy, którzy jednak korzystają z "automatycznego" rozliczenia z fiskusem, na potwierdzenie tego otrzymają od KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2021 r. formularz PIT-40A - Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy.

"Osoba, która otrzyma ww. formularz i poza świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłaconymi z Kasy w 2020 r. nie osiągnęła innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego" - podkreśla Kasa w komunikacie.

Są jedna sytuacje, gdy urzędnicy na pewno nie rozliczą podatku. Będzie tak, gdy:

zasiłek opiekuńczy, pandemia koronawirusa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, krus

KRUS o wracającym zasiłku opiekuńczym. Jakie są zasady?

Od 9 do 29 listopada ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika - informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ma to oczywiście związek z kolejnymi obostrzeniami w następstwie pandemii koronawirusa, czyli...

  • w ciągu 2020 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie
  • Kasa realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy
  • obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt/rencista wycofał w 2020 r.)
  • nie pobierała zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę obliczonego podatku
  • z uwagi na wstrzymanie wypłaty emerytury/renty po zamknięciu roku podatkowego nie mogła rozliczyć niedopłaty podatku

"Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi/renciście/osobie uprawnionej do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego formularz PIT-11A - Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy 2020. Osoba, która otrzyma PIT-11A, powinna sama złożyć zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym (w formie papierowej lub drogą elektroniczną) w terminie do 30 kwietnia 2021 roku" - przypomina KRUS.
 
Informuje ponadto, że każda osoba, która chce skorzystać z ulg podatkowych bądź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), mimo obliczenia podatku przez Kasę, również sama składa zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) do końca kwietnia. Należy w nim uwzględnić kwoty wykazane w PIT-11A lub PIT-40A.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj