MRiRW: rolnicy dobrze zabezpieczeni. Powrotu dawnych emerytur nie będzie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-02-2022,9:20 Aktualizacja: 02-02-2022,9:25
A A A

Podstawowe prawa rolników ubezpieczonych w KRUS do zabezpieczenia społecznego z tytułu zakończenia aktywności zawodowej są należycie zagwarantowane - przekonuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Resort udzielił odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie ewentualnego przywrócenia możliwości przejścia rolników na wcześniejszą emeryturę, co było możliwe przed 2018 r.

emerytury i renty rolników, KRUS, świadczenia, Polski Ład

KRUS: niemal wszystkie emerytury i renty rolnicze w Polskim Ładzie są wyższe

Emerytury i renty oraz rodzicielskie świadczenia uzupełniające ustalone na od ok. 484 zł do 2500 zł miesięcznie (stanowiące ok. 98 proc. wszystkich takich  świadczeń) KRUS wypłaca w wyniku zmian podatkowych od 1 stycznia w kwocie wyższej niż w...

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, obniżony został w Polsce powszechny wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Ustawa weszła w życie 1 października 2017 r., a więc od tej daty przywrócony został stan prawny dotyczący powszechnego wieku emerytalnego, obowiązujący przed 1 stycznia 2013 r. dla osób ubezpieczonych w systemie powszechnym i rolniczym.

Przepisy ustawy nie zmieniły jednak regulacji, zgodnie z którą prawo do świadczenia w postaci tzw. wcześniejszej emerytury rolniczej - tj. dla gospodarzy będących w wieku przedemerytalnym (po ukończeniu 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn) - ma charakter wygasający.

O wcześniejszą emeryturę rolniczą, na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, mogli ubiegać się wyłącznie gospodarze, którzy wszystkie ustawowe warunki do przyznania tego świadczenia spełnili do 31 grudnia 2017 r. I takie świadczenie już nie wróci.

składki rolnicze, emerytury rolnicze, KRUS, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Składki wyższe, a emerytura rolnika już nie. Czy to się zmieni?

Proponowane przez samorząd rolniczy zmiany nie przełożą się w ocenie MRiRW na oczekiwany wzrost wysokości świadczeń. Emerytury gospodarzy są bowiem w ponad 90 proc. finansowane ze środków z budżetu państwa. Propozycje Warmińsko-Mazurskiej...

- Obecnie nie są prowadzone prace legislacyjne w omawianym zakresie, trzeba bowiem mieć na uwadze, że powrót do obowiązującego przed 1 stycznia 2013 r. wieku emerytalnego nie powinien oznaczać utrzymania preferencyjnych zasad przechodzenia na emeryturę rolników oraz w stan spoczynku sędziów i prokuratorów po 31 grudnia 2017 r. Wcześniejsze emerytury w powszechnym systemie emerytalnym wygaszone zostały już w 2008 r. Obecnie wiek emerytalny rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS jest taki sam, jak dla innych grup zawodowych" -  zaznacza Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa.

Jak podkreśla, wypłata emerytur i rent rolniczych z Funduszu Emerytalno-Rentowego pokrywana jest w ponad 90 proc. z dotacji budżetowej.

- Analizując zaś sam system ubezpieczenia społecznego rolników należy uznać, że podstawowe prawa rolników ubezpieczonych w KRUS do zabezpieczenia społecznego z tytułu zakończenia aktywności zawodowej są należycie zagwarantowane - przekonuje wiceszef resortu.

Jednocześnie zwraca uwagę, że obecnie w Sejmie RP toczą się prace nad dwoma aktami prawnymi dotyczącymi tzw. emerytur stażowych.

- W przypadku wprowadzenia do porządku prawnego w systemie powszechnym świadczenia emerytalnego przysługującego wyłącznie z tytułu osiągniętego określonego okresu ubezpieczenia, analogiczne świadczenie wprowadzone zostanie również w systemie ubezpieczenia społecznego rolników - zapewnia wiceminister.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt