Kukurydzę powinny obejmować dopłaty

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
17-10-2016,9:05 Aktualizacja: 17-10-2016,9:18
A A A

Z wnioskiem o uzupełnienie o kukurydzę wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata zwróciła się do Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Wystąpienie do ministra rolnictwa i rozwoju wsi to pokłosie sygnałów z wojewódzkich izb. Zdaniem rolniczego samorządu objęcie kukurydzy dopłatą do materiału siewnego ma kolosalne znaczenie i jest łatwe do uzasadnienia.

kukurydza, susza, uprawy kukurydzy, Polski Związek Producentów Kukurydzy, tadeusz michalski

Produkcja kukurydzy jest coraz mniej opłacalna

Według Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, tegoroczne zbiory w Polsce mogą wynieść 3,5 mln ton, ze względu na niekorzystną pogodę pod koniec lata. GUS ocenia, że zbiory będą na poziomie 4,1 mln ton. Kukurydzę uprawia się na tzw....
"Wśród wszystkich roślin produkcji polowej, w uprawie kukurydzy dokonał się w największy postęp. Kukurydza jest dziś szeroko uprawiana na terenie całej Polski, nie tylko na kiszonkę, ale także na ziarno. Plony kukurydzy ziarnowej są blisko dwukrotnie większe niż średnie plony zbóż. Uprawianą w kraju kukurydzę stanowią przede wszystkim odmiany mieszańcowe - heterozyjne, których materiał siewny powinien być co roku wymieniany, aby w pełni wykorzystać cechy danej odmiany" - argumentuje KRIR.

Rolnicy oczywiście przyklaskują temu postulatowi.

- Patrząc na ceny zbóż, ta kukurydza się jeszcze najbardziej opłaca. Te nowe odmiany rosną dobrze nawet na słabszych ziemiach, co cieszy. Dla producentów mleka to też bardzo ważny składnik paszy zwierzęcej - mówi Hieronim Dąbrowski, hodowca bydła z powiatu mławskiego na Mazowszu.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie