KRUS przypomina o PIT-ach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
26-04-2021,8:10 Aktualizacja: 26-04-2021,8:15
A A A

30 kwietnia upływa termin składania PIT-ów za 2020 rok - przypomina Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Deklaracje podatkowe PIT-11A lub PIT-40A przekazała w lutym.

Takie dokumenty otrzymała każda osoba, która w 2020 r. chociaż raz pobrała jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych, krus, świadczenia dla rolników

KRUS wypłaci na nowych zasadach. Co się zmienia dla miliona osób?

Od 1 marca kwoty świadczeń emerytalno-rentowych wzrosły o wskaźnik waloryzacyjny wynoszący 104,24 proc., ale nie mniej niż o 50 zł - poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Rolnicza emerytura podstawowa wynosi zatem obecnie 1 tys....

PIT-11 trafił też do wszystkich pobierających w ub.r. niezrealizowane świadczenie po zmarłym członku rodziny (emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu) lub alimenty potrącane z emerytury/renty.

"Ww. deklaracje PIT Kasa przekazała również do Ministerstwa Finansów oraz do urzędów skarbowych i na tej podstawie Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała zeznania podatkowe PIT-37 za świadczeniobiorców KRUS. Zeznania są dostępne do akceptacji lub korekty na stronie www.podatki.gov.pl w usłudze Twój e-PIT" - przypomina Kasa.

Tak jak w ostatnich latach, jeśli świadczeniobiorca KRUS sam nie złoży zeznania podatkowego PIT-37 we właściwym urzędzie skarbowym do 30 kwietnia ani nie zaakceptuje oraz nie odrzuci zeznania przygotowanego przez KAS, to automatycznie zostanie ono uznane za złożone.

"Niemniej świadczeniobiorca, który otrzymał co najmniej jedną z ww. deklaracji (tj. PIT-11A, PIT-40A lub PIT-11) i chce skorzystać z ulg podatkowych (np. na zakup leków, rehabilitację) lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem bądź dzieckiem (w przypadku osób samotnych), powinien sam złożyć zeznanie podatkowe PIT-37 (lub PIT-36 – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność) we właściwym urzędzie skarbowym w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 r." - zwraca uwagę KRUS.

gminy popegeerowskie, PGR, wsparcie dla wsi, Paweł Szefernaker, MSWiA

Popegeerowskie gminy dostaną więcej pieniędzy

Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego budżet programu wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR, został zwiększony o 90 mln zł i wynosi 340 mln zł - poinformował Paweł Szefernaker wiceminister spraw wewnętrznych i administracji....

Zeznanie takie można złożyć w formie elektronicznej, np. poprzez usługę Twój e-PIT albo papierowej (osobiście lub wysyłając listem poleconym).

"Nadpłatę podatku wynikającą zarówno ze złożonego przez świadczeniobiorcę zeznania podatkowego (PIT-37 lub PIT-36), jak i z zeznania sporządzonego automatycznie przez KAS, urząd skarbowy zwróci w ciągu 45 dni od złożenia zeznania w formie elektronicznej lub w ciągu 3 miesięcy od złożenia zeznania w formie papierowej, przelewem na konto bankowe. Jeśli urząd skarbowy nie posiada nr konta osoby uprawnionej do zwrotu nadpłaty podatku, to kwotę przekraczającą 23,20 zł zwróci przekazem pocztowym na adres świadczeniobiorcy, po pomniejszeniu o koszt przekazu. Kwotę nadpłaty do 23,20 zł osoba uprawniona może odebrać osobiście w kasie urzędu skarbowego" - precyzuje Kasa.

Jeśli świadczeniobiorca chce przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego i jeżeli dokonuje przekazania po raz pierwszy lub chce dokonać zmiany organizacji, powinien wypełnić druk PIT-OP. Należy go przekazać do właściwego urzędu skarbowego również do 30 kwietnia.

W przypadku nieprzekazania tego druku, 1 proc. podatku fiskus przeleje na konto tej samej organizacji, co w ubiegłym roku.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

31.07.2021 - termin płatności składki KRUS za III kwartał

do 2.08.2021 - termin składania wniosków do ARiMR o "Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych"

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"