Kończy się nabór wniosków dla dwóch grup beneficjentów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
19-12-2020,10:00 Aktualizacja: 18-12-2020,12:59
A A A

Jeszcze tylko do 24 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznane pomocy na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych.

Nabór pierwotnie miał się zakończyć 24 listopada, ale został wydłużony o miesiąc. Oferta pomocy skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

hodowla świń, pandemia covid-19, wsparcie dla rolnictwa, arimr, Ryszard Bartosik

Hodowcy świń muszą się spieszyć ze składaniem wniosków

Hodowcom świń w tzw. systemie otwartym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z pandemią COVID-19, przysługuje pomoc. Wnioski ARiMR przyjmuje do 20 grudnia. Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa odpowiadając na pytania...

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.

Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Pomoc na "małe przetwórstwo i RHD" przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.

obszary Natura 2000, wsparcie dla rolnictwa, arimr, nabór wniosków na inwestycje

Można dostać wsparcie na inwestycje na obszarach Natura 2000

Nabór wniosków na wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach Natura 2000 potrwa do 30 grudnia. Wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie na inwestycje...

Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową. 24 grudnia placówki Agencji (biura powiatowe; oddziały regionalne, centrala) są nieczynne, więc zainteresowani złożeniem tego dnia wniosku o przyznanie pomocy mogą to zrobić za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej nadanej w oddziale Poczty Polskiej.

ARiMR przypomina, że trwają jeszcze nabory wniosków o przyznanie pomocy:

  • na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 - do 30 grudnia
  • na modernizację gospodarstw rolnych, w obszarze nawadniania w gospodarstwie - do 28 stycznia 2021 r.
  • na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - do 31 grudnia
  • na pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nie ASF) - do 31 grudnia
  • na wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - do 13 stycznia 2021 r.

Od 29 grudnia br. do 26 lutego 2021 r. będzie można natomiast składać wnioski o przyznanie wsparcia na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement