Już w lutym ruszą nabory wniosków. Znamy harmonogram na 2019 rok

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-01-2019,10:50 Aktualizacja: 08-01-2019,10:55
A A A

Od początku PROW 2014-2020 do końca grudnia 2018 r. ARiMR wypłaciła beneficjentom 16,5 mld zł - poinformował Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa. Przedstawił też harmonogram naborów na unijne działania na 2019 r.

Od początku realizacji programu do końca grudnia ubiegłego roku złożono 3,5 mln wniosków (w tym 3 mln dot. wypłat z tytułu gospodarowania w niekorzystnych warunkach - ONW) na 40 mld zł. Poziom kontraktacji całego budżetu wynosi 46 proc.  

przetwarzanie produktów rolnych, prow 2014-2020, arimr, wsparcie dla rolnictwa, inwestycje w rolnictwie

Rolnicy mogą dostać nawet 500 tysięcy na inwestycje

Do 1 marca w Oddziałach Regionalnych ARiMR można składać wnioski o "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". Jest to pomoc finansowana z budżetu Programu Rozwoju...

W 2018 r. przeprowadzono nabory wniosków dla 23 instrumentów wsparcia, w ramach których złożono 900 tys. wniosków na 13,5 mld zł, zakontraktowano 6,2 mld zł. Zrealizowano płatności na ponad 7,4 mld zł. Największym zainteresowaniem cieszyła się "modernizacja gospodarstw rolnych", a agencja otrzymała 21,3 tys. wniosków.

- Cały budżet PROW 2014-2020 wynosi 58 mld zł z tego 37,3 mld zł stanowią środki europejskie, a pozostała część 21,2 mld zł to pieniądze z budżetu krajowego. Środki z PROW mogą być wydatkowane do 2023 r. - podkreślił wiceminister.

Zarudzki przestawił harmonogram naborów na unijne działania na 2019 r.

W lutym i maju będą przyjmowane wnioski na restrukturyzację małych gospodarstw (bez ASF); w marcu na modernizację gospodarstw (bez komponentu D - zakup maszyn) oraz na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej; w kwietniu i w październiku na tworzenie grup producentów rolnych; w maju na premie dla młodych rolników; w czerwcu na restrukturyzację małych gospodarstw w związku z ASF; we wrześniu na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej oraz na płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa, zaś w listopadzie na inwestycje w gospodarstwach położnych na obszarach Natura 2000.

prow 2014-2020, restrukturyzacja małych gospodarstw, premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Więcej rolników dostanie więcej pieniędzy? Szykują się zmiany w PROW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje wprowadzić zmiany w działaniach PROW 2014-2020 dotyczących restrukturyzacji małych gospodarstw oraz premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. O pierwsze wsparcie do tej pory mogli występować...

Wiceszef resortu wskazał, że miliardy z UE, jak i środków krajowych, trafiły na modernizację gospodarstw czy na nowy sprzęt. Jak zaznaczył, wielu rolników ocenia jednak, że ta pomoc finansowa nie powoduje zwiększenia ich dochodów i ogranicza się do dopłat bezpośrednich.

- Trzeba przeanalizować, w jaki sposób modyfikować inwestycje, ich dofinansowywanie, by zawsze było to powiązane z rolnikami - powiedział.

Wiceminister Zarudzki poinformował, że w trakcie uzgodnień są zmiany w PROW, które - po akceptacji KE - będą mogły być wdrożone w tym roku. To m.in. pakiet zmian dotyczący przeciwdziałaniu suszy.

Chodzi o pomoc rolnikom w budowie studni i instalacji nawadniających, tu dofinansowanie będzie mogło sięgnąć nawet 100 tys. zł - wyjaśnił. Podniesiona zostanie ponadto pomoc dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych z 500 tys. zł do 1 mln zł.

Drugi pakiet zmian dotyczy podniesienia kwoty pomocy w niektórych działaniach, m.in. pomocy dla młodych rolników z 100 tys. do 150 tys. zł; na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich ze 100 tys. zł do 150 tys. zł w przypadku samozatrudnienia oraz 200 tys. zł (dodatkowo jedno miejsce pracy) i 250 tys. zł (dodatkowo dwa lub więcej miejsc pracy). Proponowana jest też większa pomoc na tworzenie grup i organizacji producentów.

Kolejne zmiany dotyczą uproszczeń i są związane z ASF. Odnoszą się do pomocy przyznawanej rolnikowi na budowę ogrodzenia służącego bioasekuracji i mają na celu umożliwienie przyznawania pomocy w formie ryczałtu, tak aby uprościć i przyspieszyć proces przyznania i wypłaty pomocy na ten zakres wsparcia. Proponuje się wprowadzić standardowe stawki za metr bieżący ogrodzenia, furtki i bramy.

Natomiast w "przetwórstwie i marketing produktów rolnych" będą wprowadzone preferencje dla podmiotów z sektora produkcji pasz, bazujących na surowcach niemodyfikowanych genetycznie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej