Rolnicy mogą dostać nawet 500 tysięcy na inwestycje

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-02-2019,10:00 Aktualizacja: 17-02-2019,10:36
A A A

Do 1 marca w Oddziałach Regionalnych ARiMR można składać wnioski o "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".

Jest to pomoc finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie przyznawane jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji, a maksymalna kwota dofinansowania, jaką można otrzymać została podniesiona z 300 do 500 tys. zł.

prow 2014-2020, restrukturyzacja małych gospodarstw, premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Więcej rolników dostanie więcej pieniędzy? Szykują się zmiany w PROW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje wprowadzić zmiany w działaniach PROW 2014-2020 dotyczących restrukturyzacji małych gospodarstw oraz premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. O pierwsze wsparcie do tej pory mogli występować...

Wysokość pomocy uzależniona jest od rodzaju planowanej operacji i wynosi:

  • 500 tys. zł dla rolników, ich małżonków lub domowników podejmujących prowadzenie działalności gospodarczej
  • 100 tys. zł na inwestycje planowane przez rolników lub ich małżonków w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), przy czym w tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że zainteresowani mogą składać decyzje i pozwolenia dotyczące inwestycji dopiero na etapie jej rozliczania, a nie w momencie składania wniosku o przyznanie pomocy. Ważne jest również, aby osoby starające się o wsparcie były ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, obejmuje m.in. budowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej, zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej.

Z myślą o rolnikach zajmujących się RHD dotychczasowy katalog rozszerzono z kolei m.in. o inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych.

Wniosek o pomoc można złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie