Dopłaty tylko dla aktywnego rolnika. KRIR pisze do ministra

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-01-2020,14:45 Aktualizacja: 22-01-2020,14:56
A A A

Wprowadzenie pojęcia rolnika aktywnego i powiązanie dopłat obszarowych tylko z takimi, faktycznie uprawiającymi ziemię gospodarzami - to postulat od dawna wysuwany przez rolników. Ich samorząd przekazał go ministrowi.

Temat powrócił jak bumerang na drugim posiedzeniu VI kadencji Krajowej Rady Izb Rolniczych pod koniec 2019 roku. Przyjęto wówczas wniosek w sprawie jednoznacznego przyznawania dopłat obszarowych rolnikom faktycznie uprawiającym grunty rolne.

dopłaty, wyrównanie dopłat, Janusz Wojciechowski

Ardanowski: nie można utrzymywać różnic w dopłatach

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oznajmił w piątek w Berlinie, że utrzymywanie różnej wysokości dopłat dla rolników w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej jest niemoralne i pozbawione logiki. Zapowiedział twardą walkę o...

Delegaci zobowiązali też Zarząd KRIR do podjęcia działań w celu powiązania wsparcia unijnego z realnie wykonywaną działalnością rolniczą.

"Obecnie praktycznie brak takich zapisów, co powoduje, że dopłaty pobierają osoby będące właścicielami lub posiadaczami użytków rolnych albo przy braku posiadacza - osoby postronne. Rodzi to liczne konflikty na wsi, w szczególności w zakresie dzierżaw gruntów. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinna skutecznie weryfikować osoby pobierające dopłaty pod kątem faktycznego wykonywania na gruncie działalności rolniczej" - wskazuje rolniczy samorząd.

Jak przypomina, prawo przewiduje, że płatności przysługują osobie faktycznie prowadzącej gospodarstwo rolne. Ale praktyka pokazuje, że z powodu głodu ziemni powszechna jest bezumowna dzierżawa, której konsekwencją jest pobieranie płatności przez osoby mające grunty rolne, a nie te faktycznie uprawiające ziemię.

Gospodarze muszą się na to godzić, żeby mieć chociaż wystarczającą ilość pożywienia oraz ściółki dla utrzymywanych zwierząt.

Janusz Wojciechowski, budżet ue na rolnictwo, wyrównanie dopłat bezpośrednich

W budżecie UE musi być więcej pieniędzy na rolnictwo

Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa powiedział w Berlinie, że w budżecie UE powinno się znaleźć więcej środków dla obszarów wiejskich. - Jest to też warunek wyrównania poziomu dopłat w Polsce i na zachodzie Europy -...

"Następstwem takiego stanu jest brak uprawnień ("cichego" - red.) dzierżawcy do dopłat z tytułu paliwa rolniczego, niemożliwość zawarcia umowy ubezpieczenia i uzyskania odszkodowania w wypadku suszy. Zafałszowane są również wyniki spisu rolnego, które wykazują większą liczbę gospodarstw niż rzeczywiście funkcjonuje" - zauważają Izby.

Do KRIR z wojewódzkich izb rolniczych napływają ponadto wnioski o wprowadzenie pojęcia rolnika aktywnego. To również miałoby na celu ograniczenie prowadzenia fikcyjnych gospodarstw i skierowanie pomocy dla prawdziwych gospodarzy.

Biorąc to wszystko pod uwagę, Zarząd KRIR wystąpił teraz do ministra rolnictwa z wnioskiem o "zwiększenie skuteczności weryfikowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolników, którym faktycznie przysługują dopłaty obszarowe".

Warto dodać, że wystąpień w podobnym tonie w przeszłości nie brakowało, bo problem nie jest nowy. Administracja rolna odpowiadała zazwyczaj, że dopłaty mają być przyznawane w oparciu o unijne przepisy tym, którzy uprawiają ziemię.

Skuteczna weryfikacja nie jest jednak łatwa, czasami następuje w wyniku kontroli, w tym tzw. kontroli krzyżowych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj