Czy znajdą się pieniądze na dotacje do silosów? Tych na wymianę dachów na razie nie widać

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
11-05-2023,14:20 Aktualizacja: 11-05-2023,14:24
A A A

Są obawy o rzeczywiście zapewnione środki na dopłacanie rolnikom do silosów do przechowywania zboża. Wielkopolski samorząd rolniczy wyraża je, zwracając uwagę na wcześniejszy nabór wniosków na wymianę dachów.

Wielkopolska Izba Rolnicza (WIR) wskazuje na ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o wsparcie na budowę silosów zbożowych. Pomoc ta stanowi realizację jednego z postulatów w ramach porozumienia, które zawarły organizacje rolnicze jeszcze z ministrem Henrykiem Kowalczykiem.

silosy, magazyny, wsparcie, arimr

Wsparcie dla rolników na zakup i montaż silosów. ARiMR podaje szczegóły

Silosy na zboża i elementy ich wyposażenia, czyli obiekty mające zwiększyć odporność gospodarstw rolnych na kryzysy, będą celem wsparcia, o które będzie się można ubiegać od 5 czerwca do 5 lipca br. To zapowiedziana przez rządzących pomoc...

Pomoc… jak będą pieniądze

„Inwestycje mają być finansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Tymczasem, również w ramach KPO, Agencja przyjmowała wcześniej wnioski na wymianę dachów z azbestu oraz przetwórstwo rolno-spożywcze. W ramach tego pierwszego naboru zawarto nawet umowy. W ramach drugiego naboru, po uzupełnieniach formalnych, nastała cisza” – wskazuje WIR.

Interweniowała ona w sprawie uruchomienia środków na wymianę pokryć na budynkach. Z odpowiedzi uzyskanej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika jednak, że nabór na wymianę dachów był warunkowy. Co to oznacza w praktyce? Otóż ARiMR nie jest dysponentem środków finansowych i będzie zwracała rolnikom poniesione nakłady inwestycyjne pod warunkiem, że otrzyma pieniądze z Polskiego Funduszu Rozwoju.

wymiana dachów na budynkach gospodarskich, ARiMR, Joanna Czapla, azbest, NFOŚiGW

Dotacje do wymiany dachów. Rolnik może sam wykonać prace

Czy konieczne jest, aby wymiany pokrycia dachowego z azbestu dokonała profesjonalna firma, czy też rolnik może przeprowadzić wymianę systemem gospodarczym? - zapytano urzędników z resortu rolnictwa. Chodzi oczywiście o cieszące się dużym...

Sprawa do wyjaśnienia

„Cała sytuacja jest bardzo zaskakująca, ponieważ wcześniej informowano rolników poprzez media, że nabory są uruchamiane i będą finansowane ze środków krajowych, które następnie państwo odzyska z Komisji Europejskiej. W umowach z rolnikami zapisano jednak, że finansowanie jest uzależnione od wcześniejszego pozyskania środków. Kwestia Krajowego Planu Odbudowy jest ciągle zawieszona i nie widać perspektywy, kiedy i czy te środki otrzymamy” – zaznacza wielkopolski samorząd rolniczy.

Zwrócił on się w związku z całą sytuacją do resortu rolnictwa o wyjaśnienia.

„Nie wyobrażamy sobie, że rolnicy podpiszą umowy na budowę silosów, wydadzą własne środki, których nie mają zbyt dużo w związku z sytuacją na rynku rolnym i nie otrzymają dotacji lub otrzymają ją w bardzo odległym terminie” -  czytamy w serwisie WIR, gdzie zamieszczono też całe wystąpienie do ministerstwa (tutaj).

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie