Wsparcie dla rolników na zakup i montaż silosów. ARiMR podaje szczegóły

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-05-2023,16:15 Aktualizacja: 05-05-2023,16:20
A A A

Silosy na zboża i elementy ich wyposażenia, czyli obiekty mające zwiększyć odporność gospodarstw rolnych na kryzysy, będą celem wsparcia, o które będzie się można ubiegać od 5 czerwca do 5 lipca br.

To zapowiedziana przez rządzących pomoc dla rolników, która ma służyć poprawie infrastruktury magazynowej w gospodarstwach. Chodzi to, by farmerzy mieli gdzie przetrzymywać płody rolne do momentu, gdy sytuacja na zaburzonym jakimiś czynnikami rynku się unormuje.

Przyznane płatności i prawo do działki

O środki finansowe pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności będą się mogli starać rolnicy, którym w 2022 roku przyznano płatności bezpośrednie. Ważne, by mieli oni też prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku działki, na której planują zrealizować inwestycję.

„Dofinansowanie, w formie refundacji, standardowo wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a 60 proc. jeśli chodzi o młodych rolników. Natomiast limit pomocy to co do zasady 50 tys. zł, a dla gospodarzy do 40. roku życia - 60 tys. zł. Wnioski będą przyjmowane za pomocą formularza na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR” – podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

budowa, pozwolenie na budowę, projekt, nawozy, pożyczki

Będą pożyczki na zakup nawozów. Silosy i budynki gospodarskie bez pozwoleń

Pożyczki na zakup środków do produkcji rolnej oraz zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę silosów i magazynów na produkty sypkie przewiduje projekt nowelizacji zamieszczony w środę w wykazie prac...

Kasa na zakup, transport i montaż

Pomoc ma przysługiwać na przedsięwzięcia związane z:

1. zakupem nowego silosu;

2. zakupem nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosu, w tym:

 1. wentylatorów lub odpylających wentylatorów ssących z adapterem,
 2. czujników, sond i czytników pomiaru poziomu zasypu silosu, temperatury lub wilgotności,
 3. przenośników kubełkowych i wieży do tych przenośników z drabiną, pomostami i kotwami, przenośników ślimakowych (z koszem zasypowym albo bez kosza), przenośników zgarniakowych (redlerów), przenośników pneumatycznych (dmuchawy),
 4. podpór przenośników, o których mowa w lit. c,
 5. podajników łopatkowych lub łańcuchowych,
 6. rękawów rozładowczych,
 7. koszy przejęciowych,
 8. nagrzewnic elektrycznych,
 9. kanałów napowietrzających,
 10. rur załadunkowych lub spedycyjnych i ich podpór,
 11. drabin (wejściowych, wewnętrznych, dachowych),
 12. zasuwy wysypowej,
 13. workowników,
 14. oprogramowania,
 15. innych urządzeń lub wyposażenia, o ile wnioskodawca wykaże, że ich zakup i montaż są niezbędne do funkcjonowania silosu i są jego integralną częścią;

3. montażem i transportem silosu wraz z wyposażeniem stanowiącym jego integralną część, w wysokości nieprzekraczającej 10 proc. kosztów zakupu silosu, jego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część tego wyposażenia.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie