Budżet rolny 2022. Na co mają pójść pieniądze?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
31-10-2021,8:00 Aktualizacja: 30-10-2021,22:26
A A A

Sejmowa komisja rolnictwa nie wniosła poprawek do projektu budżetu na 2022 r. w częściach dotyczących rolnictwa. W projekcie zaplanowano wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo w wysokości 60,6 mld zł - ok. 10 mld zł więcej niż rok wcześniej.

- Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo realizowane w poszczególnych częściach budżetu państwa, łącznie z wydatkami przewidzianymi w rezerwach celowych, zaplanowano w kwocie 16,3 mld zł. Wydatki te wraz z KRUS stanowią 6,92 proc. wydatków ogółem budżetu państwa - mówił wiceminister Ryszard Bartosik, przedstawiając projekt budżetu rolnego.

ubezpieczenie upraw rolnych, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, ministerstwo rolnictwa

Wiemy, ile rząd przeznaczy na dopłaty do składek ubezpieczenia

Rząd na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich chce przeznaczyć w 2022 r. ponad 1 mld 420 mln zł - wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia. Wysokość dopłat do składek wyniesie 65 proc. w przypadku upraw i...

Dodał, że zostanie powiększony o dotację dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kwocie 19 mld 150 mln zł, o środki Unii Europejskiej wynoszące ok. 25 mld zł oraz środki na pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ponad 185 mln zł. - W sumie w projekcie budżetu na rok 2022 na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo przewiduje się uzyskanie kwoty 60 mld 610 tys. zł - mówił polityk.

Łączne wydatki budżetowe, których dysponentem jest minister rolnictwa (dla części), wynoszą ok. 6,5 mld zł. Na rolnictwo przewidziane są w wysokości ok. 2 mld zł, co stanowi 30,5 proc. wydatków ogółem będących w gestii ministra. Z tej puli najwięcej środków - 920,5 mln zł - trafi na dopłaty do ubezpieczeń rolnych.

Dla części budżetu rozwój wsi przewiduje się wydatki w kwocie 4,3 mld zł, co stanowi 66,5 proc. wydatków. Z tej puli finansowane będą wydatki związane z działalnością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym na współfinansowanie unijnych programów, w kwocie ponad 4 mld zł. Ok. 257 mln zł dostaną ośrodki doradztwa rolniczego.

podatek rolny, GUS, cena skupu żyta, rok podatkowy 2022

Podatek rolny raczej znów pójdzie górę

Choć ostatecznie to rady gmin decydują o wysokości podatku rolnego, to wyższa podstawa do jego obliczenia, jakim jest komunikat Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta, nie wróży zazwyczaj dla rolników...

W ramach części budżetowej rynki rolne zaplanowano wydatki w kwocie 54,8 mln zł, czyli 0,84 proc. wydatków ogółem, których dysponentem jest minister rolnictwa. Najwięcej pieniędzy z tej puli przeznaczono na sfinansowanie wydatków Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych - ok. 43 mln zł, a ponad 10 mln zł przeznaczone będzie na utrzymanie urzędu ministra rolnictwa.

Na dział rybołówstwo zaplanowano ponad 134 mln zł - 2,06 proc. wydatków ogółem. Największa część - 86,6 mln zł - przeznaczona będzie na finansowanie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Dodatkowe środki na rolnictwo i łowiectwo oraz rybołówstwo znajdują się ponadto w budżetach wojewodów w łącznej kwocie 2,3 mld zł.

Przewiduje się, że dochody budżetowe realizowane (w części 32 - Rolnictwo, w części 33 - Rozwój wsi, w części 35 - Rynki rolne oraz w części 62 - Rybołówstwo) przez jednostki budżetowe oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych wyniosą ok. 72,5 mln zł.

płatności bezpośrednie, wypłata zaliczek, arimr, wsaprcie dla rolnictwa

Zaliczki na dopłaty dla wszystkich? Kontrolowani rolnicy bez większych szans

Resort rolnictwa przekazał, że postulat Polski dotyczący możliwości wypłaty płatności bezpośrednich przed zakończeniem kontroli na miejscu nie został uwzględniony w przepisach unijnych. Wyjaśnienia ministerstwa dotyczą wystąpienia rolniczego...

Poza budżetem ministra rolnictwa oraz budżetami wojewodów, wydatki budżetowe na zadania związane z rolnictwem i rybołówstwem planowane są m.in. w części Rezerwy celowe. Zapisano tam ponad 7,7 mld zł, z których będzie finansowane m.in.: zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, dopłaty do paliwa rolniczego (1,3 mld zł), Fundusz Gwarancji w Rolnictwie (3 mld zł), ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (500 mln zł), wsparcie dla producentów trzody chlewnej (240 mln zł), wydatki na realizację programów unijnych (ponad 2 mld zł).

Poprawki do budżetu rolnego zgłosiła poseł Małgorzata Tracz (KO). Dotyczyły zwiększenia wydatków na weterynarię, postęp biologiczny, rolnictwo ekologiczne, oświatę i wychowanie. Jako źródło finansowania posłanka wskazała zaplanowane wydatki na gospodarkę morską, łączność i urzędy morskie. Poprawki jednak nie uzyskały aprobaty większości posłów komisji.

Negatywnie poprawki zaopiniował także wiceminister rolnictwa, tłumacząc, że na proponowane przez posłankę cele planowane jest już zwiększenie wydatków, np. na weterynarię - o 18 proc. Wobec niepoparcia poprawek przez komisję, Tracz zgłosiła je jako poprawki mniejszości.

Budżetem rolnym ponownie zajmie się komisja finansów publicznych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej