175 milionów na nowe wozy dla OSP. A co z ekwiwalentem dla druhów?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-01-2022,12:50 Aktualizacja: 21-01-2022,12:02
A A A

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdziło zestawienie jednostek OSP, które w 2022 r. otrzymają dofinansowanie na zakup 456 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. A Komenda Główna PSP wyjaśnia sprawę ekwiwalentu dla druhów.

Komunikat KG PSP został wydany "w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej błędnymi interpretacjami dotyczącymi przyznawania strażakom ratownikom OSP ekwiwalentu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych".

Szefostwo straży informuje w nim, że uchwały dot. ekwiwalentu, podjęte przed dniem wejścia w życie ustawy o OSP (tj. 1 stycznia 2022 r.) obowiązują nadal, do czasu wydania nowych uchwał (art. 15 ust. 2), nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2022 r. (o czym stanowi art. 48 ustawy). Do tego czasu rady gmin są zobowiązane do wydania nowych uchwał.

Świadczenie ratownicze dla strażaków OSP, ustawa o OSP, MSWiA

Strażacy z OSP dostaną ratownicze świadczenia

Andrzej Duda podpisał ustawę o ochotniczych strażach pożarnych, która wprowadza m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników, którzy przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) i 20 lat (kobiety) brali czynny udział w...
"Informujemy również, że ustawa wprowadza korzystniejsze zasady przyznawania ekwiwalentu, gdyż przysługuje on nawet w przypadku zachowania przez strażaka ratownika OSP prawa do wynagrodzenia" - wskazuje KG PSP.

Jak podkreśla, ustawa wprowadziła również obowiązek uchwalania wysokości ekwiwalentu nie rzadziej niż co dwa lata.

"Intencją w tym zakresie było zwrócenie uwagi rady gminy na konieczność podjęcia rozmów na temat ochrony przeciwpożarowej, w tym wysokości ekwiwalentu. Podczas konsultacji druhowie zwracali bowiem uwagę, że ekwiwalent uchwalany przez radę gminę gminy jest często zbyt niski i niejednokrotnie jego wysokość nie była zmieniana przez wiele lat" - czytamy w komunikacie.

Dla strażaków-ochotników ważna jest też kwestia parku maszynowego, służącego podczas akcji ratowniczych. Tutaj dobra wiadomość jest taka, że 19 stycznia wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek OSP, które w 2022 r. otrzymają dofinansowanie na zakup 456 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 175 milionów złotych otrzyma 456 jednostek OSP. Na tę sumę składają się: 164 mln 112 tys. zł z budżetu państwa w ramach dotacji MSWiA oraz dotacji KSRG oraz 11 mln 103 tys. zł ze środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych.

"Do jednostek OSP trafią 304 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 69 ciężkich oraz 83 lekkie. Szacowana łączna wartość sprzętu wynosi około 383 miliony złotych" – podaje ministerstwo.

Wykaz jednostek OSP i samochodów dla poszczególnych województw znajduje się tutaj.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt