Zatrudnianie "na czarno" nie opłaca się. Można więcej stracić, niż zyskać

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-10-2017,10:40 Aktualizacja: 02-10-2017,10:58
A A A

Warto zapytać odpowiednie służby i pograniczników, jak zgodnie z prawem sprowadzać i zatrudniać cudzoziemców w gospodarstwach czy przetwórniach, niż narażać się na płacenie wysokich kar.

Za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez pracodawcę grozi bowiem kara grzywna nie mniejsza niż 3 tysiące złotych. Póki co jednak ryzykantów nie brakuje, o czym przekonują raporty Straży Granicznej.

straż graniczna, cudzoziemcy, nielegalna praca w gospodarstwie, praca dla obcokrajowców, ukraina

Rolnicy zatrudniają na lewo obcokrajowców. Brakuje rąk do pracy

Gospodarzom w całej Polsce coraz trudniej utrzymać i znaleźć pracowników sezonowych. Nielegalnie zatrudniają więc obcokrajowców, za co można stanąć przed sądem. Mimo ryzyka takich przypadków nie brakuje. Funkcjonariusze...

W jednym z gospodarstw rolnych powiatu złotoryjskiego (woj. dolnośląskie) funkcjonariusze z Placówki SG w Jeleniej Górze ustalili, że ośmiu zatrudnionych tam obywateli Ukrainy pracowało bez wymaganych zezwoleń.

Otrzymali decyzje administracyjne zobowiązujące ich do powrotu do ojczyzny w ciągu 15 dni i orzeczony 12-miesięczny zakaz wjazdu do Polski.

Nakaz opuszczenia naszego kraju dostało także trzech Ukraińców nielegalnie pracujących w gospodarstwie rolnym na Mazowszu.

Mundurowi z Placówki SG w Lesznowoli ustalili, że mężczyźni nie posiadali stosownych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. W tym przypadkach wobec nielegalnie zatrudniających ruszyły postępowania.

Z kolei pogranicznicy z placówki w Ustce (woj. pomorskie) przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w firmie prowadzonej przez obywatela Ukrainy. Okazało się, że z 68 cudzoziemców, aż 63 pracowało nielegalnie.

obcokrajowcy, zatrudnienie obcokrajowców, pracownicy sezonowi, rolnictwo, praca w gospodarstwie

Obcokrajowcy popracują przy polskim bydle

Cudzoziemcy, dla których wydawane będą zezwolenia na pracę sezonową będą mogli zajmować się chowem i hodowlą bydła mlecznego. Rząd pracuje nad stworzeniem listy działalności sezonowych. W kwestii zatrudniania pracowników (zwłaszcza...

"Działalność firmy polegała na kierowaniu cudzoziemców do pracy w branży mięsnej w innych podmiotach na terenie województwa pomorskiego. Funkcjonariusze stwierdzili, że wobec 59 obywateli Ukrainy, 3 obywateli Mołdawii i obywatela Białorusi pracodawca nie dopełnił obowiązków. Nie uzyskał wymaganych zezwoleń na pracę lub oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, nie zawarł z cudzoziemcami umów w wymaganej formie, bądź też powierzył im pracę niezgodnie z warunkami wskazanymi w oświadczeniach o zamiarze powierzenia wykonywania pracy" - opisuje Straż Graniczna.

Jakby tego było mało pracodawca nielegalnie zatrudniając obcokrajowców świadomie wprowadził ich w błąd. Przedsiębiorca został skazany prawomocnym już wyrokiem przez Sąd Rejonowy w Bytowie na 10 tys. zł grzywny i zwrot przeszło tysiąca zł kosztów postępowania.

Pogranicznicy oprócz kontroli prowadzą również działania edukacyjne dotyczące zasad zatrudnienia cudzoziemców. W spotkaniach organizowanych przez Placówkę SG w Lublinie we współpracy z powiatowymi urzędami pracy oraz Państwową Inspekcją Pracy uczestniczyło już blisko 300 potencjalnych pracodawców.

Strażnicy telefonicznie lub osobiście udzielają ponadto zainteresowanym informacji o obowiązujących przepisach związanych z pobytem cudzoziemców lub ich zatrudnianiem.
 

Poleć
Udostępnij