Obcokrajowcy popracują przy polskim bydle

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-09-2017,8:50 Aktualizacja: 01-09-2017,11:17
A A A

Cudzoziemcy, dla których wydawane będą zezwolenia na pracę sezonową będą mogli zajmować się chowem i hodowlą bydła mlecznego. Rząd pracuje nad stworzeniem listy działalności sezonowych.

W kwestii zatrudniania pracowników (zwłaszcza sezonowego) spoza Polski następują istotne zmiany w drodze nowelizacji ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz nowych rozporządzeń do niej autorstwa ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

straż graniczna, cudzoziemcy, nielegalna praca w gospodarstwie, praca dla obcokrajowców, ukraina

Rolnicy zatrudniają na lewo obcokrajowców. Brakuje rąk do pracy

Gospodarzom w całej Polsce coraz trudniej utrzymać i znaleźć pracowników sezonowych. Nielegalnie zatrudniają więc obcokrajowców, za co można stanąć przed sądem. Mimo ryzyka takich przypadków nie brakuje. Funkcjonariusze...

Projekt jednego z takich rozporządzeń, będący obecnie w fazie opiniowania, dotyczy podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Dokument został stworzony w porozumieniu m.in. z ministrem rolnictwa. Do tej pory szczegółowa lista działalności sezonowych nie była tworzona.

W sekcji "Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo" znalazły się: uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu; uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych; uprawa tytoniu; uprawa roślin włóknistych; uprawa winogron; uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych; uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów; uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych; uprawa pozostałych roślin wieloletnich; rozmnażanie roślin; uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana); działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich; działalność usługowa następująca po zbiorach; obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin; chów i hodowla owiec i kóz; chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych; chów i hodowla bydła mlecznego; chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów; chów i hodowla pozostałych zwierząt.

sprzedaż gruntów cudzoziemcom, grunty rolne, ziemia rolna, anr

Cudzoziemcy kupili u nas niewiele gruntów

W 2016 roku Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała cudzoziemcom 20 hektarów gruntów na podstawie 11 umów sprzedaży. Przeważająca większość to nieruchomości o charakterze nierolnym. ANR jest państwową osobą prawną,...

Działalność związana z bydłem mlecznym znalazła się w projekcie rozporządzenia po uwadze przekazanej w fazie konsultacji społecznych przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Pozytywną opinię w tej sprawie wydało ministerstwo rolnictwa.

Zdaniem rolniczego samorządu w hodowli bydła mlecznego też występuje sezonowość produkcji, a co za tym idzie pracownicy sezonowi, w tym ci spoza kraju, mogą być potrzebni.

"Wraz z nadejściem wiosny, kiedy wciąż jeszcze spora część stad jest wyprowadzana na pastwiska, wprowadza się inne pasze (siano, sianokiszonki) do żywienia krów, co powoduje większą pracochłonność produkcji (przygotowywanie pasz, wypędzanie stad, dłuższe udoje). Ze względu na sezonowość prac w rolnictwie właśnie przy bydle mlecznym, które wymaga większego nakładu pracy mimo stosowania automatyzacji w gospodarstwach, potrzebna byłaby pomoc w sezonie wiosenno-letnim" - argumentowała KRIR.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement