Z 7,5 do 15 proc. Retencja wód ma rosnąć zgodnie z planem

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
06-10-2022,11:15 Aktualizacja: 07-10-2022,12:10
A A A

Program przeciwdziałania niedoborowi wody jest już na ostatniej prostej - zapewniają resort infrastruktury i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dokument w najbliższych miesiącach ma zostać przyjęty przez rząd.

Program przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 (PPNW), a właściwie jego realizacja, ma być lekiem na niedobór wody w Polsce, która ma jedne z najmniejszych zasobów wodnych w Europie. Obecnie zatrzymujemy bowiem tylko 7,5 proc. średniorocznego odpływu.

Zbiorniki małej retencji, susza rolnicza, Łódzkie, Grzegorz Schreiber

Zbiorniki małej retencji do renowacji

Prawie 1,5 mln zł otrzymają w tym roku gminy w Łódzkiem na renowację zbiorników wodnych. Pieniądze z budżetu województwa pomogą zapobiegać skutkom suszy. - Około 60 proc. terenów województwa łódzkiego jest...

Jak podkreśla resort infrastruktury, PPNW zakłada zwiększenie poziomu retencji do 15 proc., a łączny koszt jego wdrożenia szacowany jest na 41 mld zł.

Według deklaracji urzędników, program jest komplementarny względem pozostałych dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki wodnej - planów gospodarowania wodami, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy oraz programów rozwoju dróg wodnych, a działania w nim zawarte są uzupełnieniem zadań wynikających z tych dokumentów.

"W PPNW znalazło się 14 typów działań – 3 związane z inwestycjami hydrotechnicznymi, 5 ukierunkowanych na poprawę retencji na obszarach rolniczych, 2 na zwiększenie retencji leśnej, 2 dotyczące renaturyzacji oraz po jednym przeznaczonym dla obszarów miejskich i pokopalnianych. Realizacja wszystkich działań pozwoli na zwiększenie poziomu powstrzymanego odpływu wód do Morza Bałtyckiego o 5 mld m sześc. To ponad 8 proc. średniorocznego odpływu wód z obszaru Polski" - podaje ministerstwo.

Marek Gróbarczyk, retencja na obszarach wiejskich, susza rolnicza, ministerstwo infrastruktury

Program poprawy retencji na obszarach rolnych do 2025 roku

Nowy program poprawy retencji na obszarach rolnych, który został zaplanowany do połowy 2025 roku, zakłada przebudowę około 1 tys. urządzeń wodnych - poinformował Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury. - Od 2020 roku udało się...

- Głównym celem PPNW jest zwiększenie poziomu retencji wód opadowych. Oznacza to zatrzymanie ich wszelkimi sposobami w środowisku i ograniczenie ich bezproduktywnego spływu do morza. Program zakłada realizację 14 typów działań. Przyczynią się nie tylko do łagodzenia skutków suszy, ale także do ograniczenia ryzyka powodziowego. Będzie to miało pozytywny wpływ nie tylko na gospodarkę wodną, ale także na zwiększenie odporności całej gospodarki narodowej oraz środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatyczne - powiedział Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.

Krzysztof Woś, prezes Wód Polskich zapewniał z kolei, że program będzie poddany konsultacjom społecznym, dzięki czemu będzie oddawać rzeczywiste potrzeby obywateli w zakresie bezpieczeństwa wodnego.

- Obserwujemy suszę w kraju, dlatego musimy spowalniać odpływ i zatrzymywać wodę na miejscu, tak by rzeki nie traciły możliwości zapewniania przepływów minimalnych, co przekłada się na stan środowiska naturalnego i gospodarki narodowej. Zapewniam, że gdy tylko PPNW zostanie uchwalony, Wody Polskie rozpoczną jego realizację i dołożą wszelkich starań, by osiągnąć założony cel, czyli podwojenie ilości wody dyspozycyjnej dla polskiej gospodarki, do co najmniej 15 proc. średniorocznej retencji - podkreślił szef PGW WP.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu